Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Taja

Lekcija vode

Poletni solsticij je praznik, ki ga praznujemo pod okriljem elementa vode. V tem času astrološko gledano vstopamo v znamenje raka, ki je vodno znamenje.

Voda je duša sveta in je osnova vsega življenja. Voda ima sposobnost preobrazbe, raztapljanja in požiranja vseh preostalih elementov.  Ne glede na to, da zemlja vodo lahko zajezi vsi vemo kakšno silo nosi v svoji notranjosti voda in kako hitro lahko naraste in prestopi bregove. Voda četudi navzven deluje kot mirna površina, pod mirno gladino skriva prekipevajoče življenje, ki ga napajajo močni in nenadzorovani vodni tokovi.

Voda je  izjemno prilagodljiva in vendar lahko premaga vse, saj jo je pravzaprav nemogoče nadzorovati, ko resnično pokaže vso svojo silovito moč. Ni je sile na tem svetu, ki bi vodi preprečila, da bi se zlila v morje. Saj poznate staro ljudsko modrost, ki pravi, da tiha voda bregove dere.

Voda je izjemen element, saj nas uči skozi realnost čustev in občutkov. Voda nas vodi, da v sebi občutimo pretoke energije, ki so povezani s tokom naših čustev. Ko smo v toku življenja to pravzaprav pomeni, da smo v toku svoje vodne, čustvene narave in gremo s tem tokom. Se mu ne upiramo in ne bežimo pred njim, temveč si dopustimo da smo voda in gremo s to vodo. Čustva tečejo tekoče, nežno, umirjeno ali pa podivjajo kot morje v viharju. Imajo to sposobnost, da zmrznejo, so hladna, topla ali meglena. Ko sledimo toku svojih čustev skozi njih obarvamo svoj pogled na svet. Čustva so izjemen vodnik v naših življenjih.

In vendar smo bili le redki kot otroci poučeni o moči naših čustev, o tem kako pomembno jih je spoštovati in upravljati s to energijo, ki jo čustva predstavljajo. Čustvo je tok energije, je naboj. Lahko teče ali pa zastane in se ujame v energijskih vozlih. Ko voda zastane in stagnira, se usmradi in takrat pogosto potrebujemo zunanjo pomoč, da sploh ugledamo, kaj se v naši notranjosti čisto zares dogaja..

Čustvena zrelost je ključna komponenta v našem vsakodnevnem življenju in vendar temu delu pogosto ne posvečamo potrebne pozornosti. Voda nas uči, kako najti večje nivoje čustvene varnosti v samemu sebi, kako objeti svojega notranjega otroka in s tem ustvariti temelj iz katerega lahko svojo pristnost, avtentičnost delimo s svetom.

Voda je element, ki ga z lahkoto reprogramiramo. Voda se zliva z in zadrži vibracije ter sporočila, ki jih prejme. Energija, ki jo usmerjamo na vodo postane čustveni ton, ki ga voda zadrži. Nikar ne pozabite, da je naše telo v 60-70% voda. Kar pomeni, da na vodo v našem telesu zlahka vplivajo energije s katerimi prihajamo v stik. Naša notranja voda zadržuje tako frekvence, ki smo jih zavestno izbrali kot tudi nezavedne misli in občutja. Naša notranja voda ustvarja naš čustveni ton, ki ga ljudje, ki nas obkrožajo čutijo in se nanj tudi odzovejo.

Mnogi smo pozabili o pomenu ranljivosti, odprtosti in sprejemljivosti. To so vse lekcije elementa vode. Naučiti se moramo biti v tem notranjem centru v sebi, kjer smo popolnoma ranljivi, kajti ranljivost je mesto iz katerega se rojeva kreativnost, radost, naši navdihi, naše kreacije. Svojo čustveno zavedanje gradimo skozi sposobnost vode, da nam odslika stvari nazaj. Voda je edini element v katerem vidimo svoj lastni odsev.

Zato ta izjemni čas, v katerega vstopamo izkoristite za lastne vpoglede in zdravljenje. Poletni solsticij je tudi čas, ko nastopi vladavina nadangela Rafaela, njegove zdravilne sposobnosti lahko v tem času izkoristimo za zdravljenje svojih ranjenosti in odpiranje svojega čustvenega sveta.

DIVINE.SI

Voda v sebi skriva mnoge skrivnosti

Mnogi smo lahko presenečeni, ko spoznamo, da je običajna voda največji čudež, ki ga poznamo. “Čudeži” imenujemo tiste pojave v vsakdanjem svetu, ki so po svoji neobičajnosti drugačni od naših pričakovanj, za “misterije” pa smatramo tisto, kar je delno ali povsem zavito v skrivnost. Okoli nas imamo v neposredni bližini toliko čudežev in misterijev, da jih moramo vedno na novo proučevati, čeprav so že zdavnaj razloženi. Nobena znana substanca ni zavita v toliko neobičajnosti, misterijev in paradoksov kot prav voda.

Stanje voda in onesnaženost voda

V zadnjih letih je bilo s področja vode kar precej pojasnjenega in razloženega, izsledki so postali uporabni. Vede fizika, kemija in biologija niso bile dovolj za proučevanje vode, ker so raziskovale le s svojega zornega kota in svojih izsledkov niso povezovale. Nova znanost, ki jo imenujemo hidronika, na celovit način proučuje vodo in njene fenomene in vse, kar je povezano s temi fenomeni, verjetno pa se bodo pojavili še novi. Čeprav je o vodi že veliko  napisanega, želim v pričujočem tekstu osvežiti nekaj pojmov in razlag. V Sloveniji se pojavlja tudi vse več onesnaženosti voda zaradi prekomerne uporabe besticidov.

Lastnosti vode

Vsi vemo, da je voda kemijska spojina H2O, brez barve, okusa in vonja, da se pojavlja v treh agregatnih stanjih, tekočem, trdem (led) in plinastem (para), da ima gostoto 1kg na 1liter volumna, da je vseprisotna na Zemlji, da pokriva ¾ njene površine in tvori približno enake ¾  telesne mase živih organizmov, tudi človeka, kar je lahko slučajno ali pa tudi ne. Ocenjeno je, da je 98% vode v oceanih in morjih in ta je slana, 2% vode pa je sladke vode v jezerih, ledenikih, rekah, ki pa tudi ni vsa uporabna za življenje. Voda ima izredno sposobnost kroženja, stalno potuje zaradi klimatskih razmer, ki jih tudi ustvarja, včasih je ujeta v čvrstih materijah ali v ledu, vendar podzemni in nadzemni tokovi zaradi gravitacije povzročajo stalno premikanje vode. Kroženje vode ni teritorialno lokalizirano in lahko rečemo, da ni molekule vode, ki ne bi že večkrat obšla Zemljo ali že bila kdaj ujeta v kakšni rastlini, živali ali človeku.

Voda je tudi najmočnejše splošno topilo, saj raztaplja več kot 135 snovi in tudi kamenine, kar je med drugim dokazala v naravi s tvorbo in spreminjanjem reliefa zemlje.
Specifična toplota vode je nadaljnja drugačnost vode od večine drugih substanc, ta lastnost se uporablja v tehnologijah hlajenja in ogrevanja. Tudi znoj, ki ga izločamo, je v največji meri iz vode in je zato odlično naravno sredstvo za ohlajanje organizma.

Ena od anomalij vode je sprememba njene gostote pri ohlajevanju; bolj je hladna, bolj se krči, kar velja sicer tudi za ostale tvarine. Toda za vodo to velja le do +4°C, če jo ohlajamo še bolj, se voda začne širiti, in ko pri 0°C postane led, je njen volumen za 9% večji, postane lažja in zato led plava na vodi, kar omogoča, da voda v globinah ne zmrzne in s tem ohranja v vodi življenje.

Pomemben je tudi hidrostatični paradoks, ki sicer velja tudi za ostale tekočine, kar pa seveda ne zmanjšuje paradoksalnosti vode. Tehnično povedano gre pri hidrostatičnem paradoksu za to, da je pritisk tekočine na dno posode odvisen le od višine nivoja tekočine v posodi in ne od njene oblike in torej ni odvisen od celokupne količine tekočine.

Vplivanje na vodo

Na vodo, ki teče skozi zemljo, vpliva zemeljsko magnetno polje in ima taka voda večji potencial kot kamnine in rudnine, s tem pa se ustvarjajo določene spremembe v vodi, spreminjajo se fizikalne lastnosti vode. Voda, ki teče skozi geomagnetno polje, pridobiva proste elektrone, kar vpliva, če takšno vodo pijemo, na uravnavanje telesnega magnetizma, ta pa spet nadalje stimulira biokemične procese, ki so osnova telesnim komunikacijskim sistemom in samozdravljenju telesa. Veliko znanstvenih študij, ki so proučevale uporabo naravne  magnetizirane vode, je pokazalo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri mnogih boleznih in boleznih, ki so vezane na starost in staranje. Naravno magnetizirana voda pozitivno vpliva na živčni sistem, uravnava krvni pritisk in vpliva na hitrejši proces zdravljenja in celjenja ran.

S pojavom elektromagnetizma so se pojavile zamisli in možnosti za umetno magnetiziranje vode. Raziskovalci so odkrili izredno blagodejne vplive vode, ki je bila prepuščena skozi magnetno polje, na žive sisteme, to je na razne rastline in živali. Uvedli so sistem magnetiziranja vode in uporabo le-te v poljedelstvu, kjer so dosegali vidne rezultate pri prirastu poljščin in klijavosti semen. Tudi živali, napajane z magnetizirano vodo, imajo večji prirast, večjo zdravstveno odpornost, kokoši dajejo več jajc, poveča se mlečnost krav.

Zelo dobri rezultati se z magnetiziranjem vode dosegajo na področju tehnike, predvsem v kotlovskih sistemih in vodovodnih instalacijah, kjer se skoraj ne pojavlja več tvorba vodnega kamna, s čimer se zmanjšujejo stroški čiščenja in vzdrževanja. Tudi nafta, prepuščena skozi magnetno polje, ne tvori več oblog na stenah cevovodov, pomembno pa je tudi odkritje, da je beton, napravljen z magnetizirano vodo, precej odpornejši na razne atmosferske vplive kot običajni betoni. Natančnejših in znanstvenih izsledkov o vplivu umetno magnetizirane vode na človeka še ni, znano in izkazano pa je, da ima naravno magnetizirana voda veliko pozitivnih učinkov na počutje in zdravje.

Kadar znanost nečesa še ne zna ali ne more pojasniti, zadevo precej rada ignorira ali spregleda, kot da pojava sploh ni. Danes že kar dosti govorimo o tem, da ima voda spomin, da si zapomni mnogo informacij in jih prenaša. In to je še eden izmed fenomenov vode, s katerim se v svetu ukvarjajo mnogi posamezniki in tudi največji instituti.

Uspehe homeopatije je v osnovi iskati predvsem v obdelavi vode, ki ji dodamo zdravilno sredstvo in večkrat potenciramo, to je razredčimo in vsakič dobro pretresemo. To pomeni, da si bo voda zapomnila prisotnost razredčene snovi tem bolj, čim večkrat se snov razredči in dobro pretrese. Dokazano je, da v velikokrat potencirani raztopini ni več niti molekule prvotne snovi, pa vendarle deluje in zdravi. Voda, v kateri se to dogaja, si zapomni zdravilnost kot informacijo in jo, ko pride v telo, preda telesnemu informacijskemu sistemu, nakar se telo po načelu samozdravljenja začne zdraviti.

Voda pa si zapomni tudi glasbo, lepe ali grde besede, to so v bistvu različne vibracije, ki jih voda oblikuje v različne kristale, ki jih lahko celo slikamo s posebnim fotografskim postopkom. Ali pa lahko voda pridobljene informacije tudi »pozabi«? S poskusi so dokazali, da je to v resnici mogoče oziroma da se informacije zbrišejo pod vplivi močnega magnetiziranja vode, s pregrevanjem vode nad 65 °C, res se informacije lahko potem ponovno vnesejo. Torej imata hidromagnetizem in spomin vode isto fizikalno svojstvo, to je utemeljenost na elektromagnetizmu.

Voda doživlja spremembo v svoji strukturi tudi, ko jo zamrznemo in nato odmrznemo. Raziskave kažejo, da tako spremenjena voda pozitivno deluje na biokemične procese v živih organizmih in dosega podobne učinke kot magnetizirana voda. Rastline, zalivane s takšno odmrznjeno vodo, lepše in hitreje rastejo, živali, ki jim ponudimo običajno in odmrznjeno vodo, se bodo raje odločale za pitje odmrznjene vode. Sicer pa je zmrzovanje in taljenje ledu povsem naraven in reden pojav na našem planetu in zaradi kroženja vode lahko rečemo, da ni kaplje vode, ki ne bi bila že kdaj zamrznjena.

Pogosto slišimo za izraz mrtva voda, ki ne vzpodbuja več življenja in v kateri življenje zamre. To se zgodi z vodo, ki jo segrejemo nad 65 stopinj, ko voda v biološkem smislu umre. Če takšno vodo za več dni izpostavimo sončim žarkom, bo biološko ponovno oživela. Takšno vodo so poimenovali dinamizirana voda in opazili, da ima takšna voda izredno dober vpliv na rast določenih kmetijskih izdelkov. Včasih je treba vodo zaradi onesnaženja prekuhati, in čeprav s tem izgubi precej svojih lastnosti, je pa še vedno uporabna za druge namene.
V naravnem procesu kroženja je voda vedno izpostavljena sončnim žarkom in se tako na svoji poti sama dinamizira.

Piramide, kot oblika, imajo in dajejo svoje znane in manj znane efekte. Znan in patentiran je efekt, da se britvica v piramidi, položena nekaj časa na  1/3  višine, sama naostri. Čeprav ta efekt znanstveno še ni razložljiv, ga je znanost sprejela in so ga mnogi preizkusili na več načinov. Tja položena hrana se na tej višini veliko pozneje kvari, sadje ne zgnije, temveč se posuši – mumificira. Eden najbolj zanimivih piramidnih efektov je nastanek piramidne vode, ki jo dobimo tako, da vodo v posodi za nekaj dni postavimo na 1/3 višine piramide. Voda spremeni del svoje strukture in postane zdravilna, v prvi vrsti pomaga pri vzpostavljanju psihičnega ravnotežja in pospešuje eliminacijo negativnih emocionalnih stanj, pomaga pri študijskih in športnih aktivnostih, izredno dobro pospešuje rast rastlin. Spet pa velja, da se njen učinek izgubi, če tako vodo segrevamo nad 65 stopinj, ni pa tudi znano, kako dolgo piramidna voda zadrži svoje lastnosti. Za testiranje, raziskovanje vode in odkrivanje novih spoznanj je torej še veliko možnosti.

Stališče hidronike, znanosti, ki se celovito ukvarja s fenomeni in raziskovanjem vode, je, da je pri vplivu energetskih polj okoli živih organizmov prav voda osnovni nosilec avre. (O avri si lahko več preberete članek v 3.5 številki revije Karma). To potrjujejo posnetki vodnih kapljic s kirlianovo kamero, ki ji je dodan poseben pribor za slikanje tekočin. V avri, torej energetskem polju vode je obilo informacij in opazne so razlike med različnimi vrstami vod in kakšnim vplivom je bila izpostavljena. V laboratorijih ugotavljamo običajno fizikalne in kemijske lastnosti vode, zanima pa nas, ali ima voda tudi energetske lastnosti in kakšne informacije so v njej. Ali lahko slikamo tudi spomin vode in izvemo kakšne informacije nosi? Upajmo, da bodo prizadevanja raziskovalcev in razvoj novih tehnologij kmalu omogočile pridobivanje teh informacij iz vode. Že sedaj vemo, da imajo čiste, lepe in dobre vode lepe avre in pravilno formirane kristale.

Živa voda

Dandanes zelo uporabljen pojem živa voda je že preveč posplošen in razvrednoten. Danes ni več vsaka voda, ki preteče sedem kamnov, živa in čista voda. Pod pojmom “čista voda” razumemo vodo, kakršna je v živih organizmih. Poznanih je mnogo načinov, kako izboljšati kvaliteto »urbanih« pitnih vod v naših cevovodih. Razni filtri, magneti, kristali, membrane ter kombinacije vseh teh naprav sicer izboljšujejo in oplemenitijo pitno vodo, da je kar najbolj prijazna in koristna za naše telo, rastline in živali. Vendar najbolj čisto in najbolj koristno vodo za naše telo najdemo le še na nekaj lokacijah na Zemlji. Znane so po tem, da tam živi največ stoletnikov in ljudi v dobrem fizičnem stanju. V tem primeru gre za posebno ledeniško vodo, ki ima posebej prirejeno sestavo mineralov v zelo drobni obliki in vsebuje precej anionskega vodika, ki daje vodi antioksidantske sposobnosti. Taka voda, znana pod imenom “voda tipa Hunza” (Hunza je ljudstvo, ki živi v ledeniški dolini v Himalajskem pogorju), je še najbolj podobna živi vodi, kakršna je v živih organizmih.

“Voda za zdravje”, “Voda je zdravje”, “Brez vode ni zdravja” in še več je naslovov, ki nas vedno in dobronamerno opozarjajo na redno pitje večjih količin vode dnevno, kar pomeni najmanj od 1 do 2,5 litra na dan. Radi bi pili najboljšo vodo, potrebujemo pa kakršno koli, poleti več, otroci sorazmerno več kot odrasli, podnevi več kot ponoči, pri težjih delih na vročini več kot doma. Tudi vrsta prehrane vpliva na potrebe po vodi, tudi če pijemo alkoholne in kofeinske pijače, ki vežejo veliko vode. Prav tako pa ni vseeno, kdaj pijemo vodo. Koristno jo je piti pred obrokom, manj pa med jedjo in takoj po njej, prebavni sokovi so tudi tekočine in če hkrati pijemo in jemo, razredčimo prebavne sokove in upočasnimo prebavne procese. Sadni sokovi niso pijača, saj jih telo smatra za hrano, čaj, alkohol in umetni kofeinski napitki pa tudi niso tista voda, ki jo potrebujemo. Približno 2/3 vode dobimo vase s pitjem, ostalo s hrano, najbolj primerna hrana so sadje in zelenjava, nekaj vode pa proizvede naše telo samo, z oksidacijo vodika in hranilnih snovi. Vodo, ki jo popijemo, pa mora telo najprej spremeniti v tako obliko, ki najbolj ustreza celicam.

In kako se naše telo odzove, če ne uživamo dovolj vode? Vsako dolgotrajnejše pomanjkanje vode v telesu se sčasoma razvije v bolezen. Telo ima sicer za vodo svoj varčevalni sistem, ki pa lahko vztraja le določen čas. Vodo najprej dobijo možgani, potem šele ostali organi. Tipičen alarmni znak, kakršnega daje telo ob pomanjkanju vode, je znižan krvni pritisk, kar občutimo kot omotico, lahko pa pride do odpovedi ledvic, možganske kapi, srčnega infarkta. Že manjša dehidracija povzroča upad psihofizičnih sposobnosti, zmanjša se sposobnost obvladovanja stresa, poveča se razdražljivost, poviša se telesna temperatura, kar pa še povečuje nadaljnjo izgubo vode iz telesa in tako naprej.

Bi radi bili bolj zdravi? Torej pijte in pijte vodo, saj je dobra voda v pravih količinah vsekakor najboljše splošno zdravilo.

Kakšno vodo naj pijemo ?

Voda, ki jo pijemo, naj bo predvsem alkalna, imenujemo jo tudi bazična in tudi lužnata. Kako vemo, katera voda je to ? Opredeljena je s stopnjo pH  (potentia Hydrogenii), kar izmerimo s preprostimi merilnimi pripomočki.

Ionizirana voda

V telo jih vnesemo z vitaminskimi pripravki, najbolj preprosto in koristno pa s pitjem ionizirane vode, ki je najboljši antioksidant. Takšno vodo imenujemo živa voda, to je voda,  kakršna je v  živih organizmih. Po svojih lastnostih se bistveno razlikuje od voda v naših potokih, rekah, jezerih in morjih. Z izrazom živa voda mnogi označujejo v vsakdanjem življenju različne tipe vod, dejansko pa so žive le tiste, ki imajo take lastnosti, kot je voda v živih  bitjih. Nasprotno je mrtva voda tista, ki ne podpira življenja. Čeprav si ne moremo zamisliti življenja brez kisika, je njegova prevelika koncentracija v vodi biološko neprimerna, zato je takšna voda antiseptična (uničuje mikroorganizme).

Osnovni kazalec, ki nam pove, ali utegne biti neka voda »živa« ali ne, je ORP, merimo ga z redoks metrom, pokaže nam vrednosti v mili Voltih. Žive vode imajo negativne vrednosti ORP (od 0 do –800 mV).  Toda negativni ORP še ne zagotavlja, da je voda res antioksidantska, veliko je snovi, ki imajo negativni ORP, pa v organizmu nimajo antioksidatskega učinka, negativna vrednost ORP je zato potreben (ne pa zadosten) pogoj živosti vode. Kot izhodiščni kazalec živosti voda pa je povsem zadosten, saj ima malokatera voda oziroma napitek negativen ORP.  Nekateri dodatki sicer lahko pripomorejo k negativnemu ORP, vendar te vode nimajo antioksidantskega učinka, ker je pogoj, da negativen ORP dosežemo z anionskim vodikom (H-), ki je temeljni vir za antioksidante v živih bitjih. Vsebnost anionskega vodika (H-) je možno izmeriti z nuklearno magnetno resonanco (NMR).  Na  svetu so  doslej našli le 5 lokacij, kjer je naravna živa voda in tam živi sorazmerno največ stoletnikov.  V glavnem gre za posebno ledeniško vodo, polno mineralov v zelo drobni, koloidni obliki in anionskega vodika (H-), ki daje vodi antioksidatske sposobnosti. Oboje je značilno tudi za tekočine v živih organizmih. Živa voda se od mrtve loči tudi po vrelišču, površinski napetosti, zeta potencialu in drugih lastnostih.

Janez Pelko

vir: bodieko.si

 

Lune v mesecu juniju

 30. maj od 16:14 do 2. junij do 3:44, Luna v Raku, rastoča. Čas za sproščanje energij v želodcu, prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.

V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.

Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

2. junij od 3:44 do 4. junij do 16:21, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje podpira tvojo »pokončno držo«.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

4. junij od 16:21 do 7. junij do 4:02, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi  za odnose s svojo okolico, če boste spustili iz svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.

Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere lastnosti so vam najbolj zoprne.

Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

5. junij ob 22:40 nastopi prvi krajec. Astrološko gledano je to kvadrat med Luno in Soncem. Običajno to pomeni napetost, v smislu, da bo treba nekaj spremenit v življenju. Na prvi krajec se nam kaže, kaj naj bi spremenili v življenju, kaj nam ni všeč, katere vzorce je treba spremenit, da se bodo spremenili rezultati, ki nam niso všeč.

Seveda se sprememb bojimo, ker ne vemo, kaj nam bodo prinesle, zato nas je tudi strah spremeniti način obnašanja. Če bi res radi kaj spremenili, je sedaj čas, da naredite nekaj česar se vas je strah, na tak način se lahko korak za korakom znebite kar nekaj strahov, ki vas v življenju ovirajo.

Ponavadi prvi krajec kaže na to, kaj bi radi spremenili v življenju. Ni nujno da je to slab aspekt. Tisti, ki se ukvarjajo s prodajo imajo v tem času ponavadi več naročil, saj ljudje začutijo, da potrebujejo nekaj novega, zoprno je le to, da to hočejo takoj.

7. junij od 4:02 do 9. junij do 12:39, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev energij v ledvicah, mehurju, spodnjem delu hrbtenice, kolkih.

Spustimo božansko ljubezen v svoje življenje, dajmo si vedenje, da imamo popolno podporo v življenju, dajmo si vedenje, da smo vedno v popolnem ravnovesju, da nas življenje podpira, lahko tudi pokličemo angele ali vodnike, da nam dajo podporo v vsakdanjem življenju.

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

9. junij od 12:39 do 11. junij do 17:24, Luna v Škorpijonu, rastoča. Ugodno za dodajanje  energije v spolne organe, trebuh,  kri, debelo črevo, medenico, nos, žolčnik.

Debelo črevo je pomembno, za ponovno vsrkavanje vode, rudninskih snovi in vitaminov.

Če iz hrane ne dobite dovolj teh snovi, so po vsej verjetnosti tukaj shranjeni neki občutki, da energija, ki prihaja do vas, ni dovolj čista, da vam škoduje.

Zelo koristne bi bile afirmacije v smislu, da vse kar pride do mene, je energija. Koristne snovi uporabim, strupe pa preprosto izločim in zavržem. Pravzaprav bi bilo bolje namesto izločim in zavržem, uporabiti izraz ločeno zbiranje odpadkov ali kaj podobnega. Tako kot odpadke, ki jih »proizvedemo« v gospodinjstvu, odlagamo ločeno; se pravi steklo v bele zabojnike, papir v modre in tako naprej, tako energije, ki nam ne služijo lahko odložimo, pa naj se kje drugje koristno uporabijo. Če ločujemo odpadke, si lahko delamo afirmacije, da se na tak način ločimo tudi od energij, ki nam ne služijo in to delamo v najboljše in najvišje dobro človeštva in planeta.

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno  v ravnovesju, če pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

11. junij od 17:24 do 13. junij do 19:06, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih, jetrih, kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

13. junij ob 6:13 je polna Luna v ozvezdju Strelca. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije če se ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.

Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držat.

Polna luna je najboljši čas za manifestacijo, najboljši čas za krepitev in dodajanje energije.

Spuščanje in odrekanje je desetkrat bolj učinkovito ob mlaju, ko so vse energije obrnjene navzdol. 

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.

Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustit iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi storijo, vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

 13. junij od 19:06 do 15. junij do 19:28, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v kosteh, sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede  svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga, vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj, nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Če imate ravno v teh dneh probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju Kozoroga, krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit grizenja nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.

V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti dnevi idealni, da si privoščimo solne kopeli.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

Padajoča luna v znamenju kozoroga je najbolj idealna za odstranjevanje dlak. Dlake, ki jih odstranimo v tem času ponavadi izpulimo s koreninami vred, tako da je veliko manjša možnost da se zopet pojavijo.

Tudi rastline, ki jih izpulimo iz zemlje ob tem času, večinoma izpulimo s koreninami vred – idealno za odstranjevanje plevela.

15. junij od 19:28 do 17. junij do 20:27, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje  goleni, gležnjev.  Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Dober dan za čiščenje oken.

Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

17. junij od 20:27 do 19. junij do 23:27, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.

V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije, zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi »zadane« z dvojno močjo. Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo. Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere,  te dni na vas deluje z dvojno močjo.

To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj škodljiv kot ponavadi.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las, pojavi prhljaj na lasišču.

Ugoden dan za gnojenje rastlin.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v stanovanje. Dober dan za pranje perila

19. junij od 23:27 do 22. junij do 5:04, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje napetosti iz glave, živcev glave, zob, oči.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

19. junij ob 20:40 Luna dopolni zadnji krajec. Astrološko to pozicijo imenujemo kvadrat, saj Sonce in Luna tvorita kot 90 stopinj. Tudi sedaj čutimo napetosti, zadnji krajec nam zelo nazorno pokaže razliko med tem, kako si mi predstavljamo, da bi se moral vrteti svet in dejanskim stanjem. Ker je to dvoje dostikrat v nasprotju, nas seveda meče iz ravnovesja.

Zadnji krajec nam pokaže, ali so bile spremembe, ki smo jih naredili ob prvem krajcu koristne in kakšen je razplet dogodkov, če spremenimo te vzorce. Ni nujno da smo nad tem navdušeni.

Previdno v prometu, marsikdo prenaša svojo nervozo na cesto, tudi ob zadnjem krajcu je ponavadi več nesreč kot običajno.

22. junij od 5:04 do 24. junij do 13:07, Luna v Biku, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v glasilkah, vratu, grlu, tilniku, mandljih, žrelu, ščitnici, tudi zobeh.

Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno narejeno v roku, kajti v teh dneh je uravnovešanje ščitnice najbolj učinkovito.

Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le mogoče.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

24. junij od 13:07 do 26. junij do 23:07, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v  členke, ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to ne uspe, je sedaj  ugoden čas, da krepimo vzorce, ki pomagajo k komunikaciji.

Dober dan za zračenje stanovanja.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

27. junij ob 23:40 je mlaj in sicer v ozvezdju Raka.

Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad (alkohol, kajenje, hrana, odvisnost od interneta….)

Ob mlaju se situacija pozna tudi v prometu, takrat ljudje veliko bolj ignorirajo prometne predpise, zato je pametno biti nekoliko bolj potrpežljiv in voznikom, ki jih »razganja« dati nekoliko več prostora, saj konec koncev, če pride do nesreče imate škodo v vsakem primeru, ne glede na to, ali ste krivi ali ne.

V astrologiji velja, da ko je nek planet v osrčju Sonca, po astrološko v Kazimi, ima le ta še posebno moč, takrat sta Yin in Yang v popolnem zlitju, zato je takrat planet še posebej močan.

27. junij od 23:33 do 23:47 je Luna v Kazimi s Soncem, torej je takrat najmočnejša in to dejstvo lahko uporabimo za zdravljenje delov telesa, ki jim vlada Luna tega dne. To so želodec, prebavni sistem, jetra, požiralnik, tekočine v telesu

Nič ni treba komplicirat. V tem času si samo predstavljamo, kako teče božanska energija zdravljenja skozi omenjene predele telesa in to je to.

Rane nastale ob mlaju se odlično celijo, mlaj je najboljši čas za razne operacije, izjema so le deli telesa, ki jim vlada Luna tega mlaja.

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi naravnim tokovom.

Tudi rastline imajo takrat najmanj soka, zato je to najboljši čas za obrezovanje odmrlih delov. Tudi za rastlino je takrat ta poseg najmanjši napor. Če jih obrezujemo ob polni luni se lahko zgodi da se posušijo, saj takrat vsa energija teče navzgor, tako da lahko rastlina izgubi vso življenjsko energijo.

Seveda, če nabiramo zdravilne rastline, jih nabiramo ob polni luni, saj imajo takrat v sebi največjo koncentracijo zdravilnih substanc, pa tudi Luna v Škorpijonu je zelo dober čas za to delo.

26. junij od 23:07 do 29. junij do 10:44, Luna v Raku, rastoča. Čas za sproščanje energij v želodcu, prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.

V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.

Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

29. junij od 10:44 do 1. julij do 23:25, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje podpira tvojo »pokončno držo«.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

Nasveti za vrtičkarje:

Gnojenje

Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah ( od 13. junija do 27 junija ), zemlja lepo posrka gnojilo in dobi veliko več hranilnih snovi kot ob rastočih lunah. Ob rastočih lunah gnojilo prehitro pronica skozi zemljo, tako gnojenje je bolj onesnaževanje podtalnice kot dodajanje hranilnih snovi v zemljo.

Zalivanje vrta:

Za zalivanje je situacija podobna kot pri gnojenju. Ob rastočih lunah voda prehitro odteče in zalivanje se skoraj ne pozna, saj gre vsa voda zelo hitro v podtalnico.

Zalivanje ob padajočih lunah precej bolj okrepi rastline, vlaga se tudi dalj časa obdrži v zemlji

Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je od 13. junija do 27 junija.

Kemično čiščenje je boljše opravit ob padajočih lunah, izogibamo se le dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

Padajoča Luna  je zelo ugodna za obisk dermatologa, ko so potrebni manjši posegi za urejanje hrapavosti, mozoljev ali kaj podobnega. Pri padajoči Luni skoraj nikoli ni brazgotin po teh posegih. Če je možno se izogibamo dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

Za beljenje in lakiranje je primeren čas padajoča Luna, takrat se belež in podlaga dobro sušita, belež se dobro veže na podlago, čopič drsi kar sam od sebe. Izogibati se moramo le dnevom, ko je Luna v vodnih znamenjih, ker se takrat barva slabše suši. Tudi dnevi, ko je padajoča Luna v Levu, so neustrezni, kajti sušenje je prehitro in barva pušča za seboj suhe drobce.

Če je v stanovanju občutno preveč vlage in imamo težave s plesnijo, lahko izkoristimo pojav prehitrega sušenja in belimo stanovanje, ko je  padajoča Luna v Levu. Luna v Levu je padajoča od avgusta do februarja.

Do 13. junija  je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno hitreje, bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

Posebno opozorilo:

Hipokrat je zapisal: Ne dotikaj se z železom nobenega telesnega dela, ki ga vodi znamenje skozi katerega Luna pravkar potuje.

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.

Na primer, ko je Luna v Biku, ni primeren dan za kakršnekoli operacije vratu, grla požiralnika, glasilk, zob.

Najbolj neugoden čas za operacije je polna Luna, manj ugoden čas so rastoče Lune, najbolje  pa uspejo operacije v padajočih lunah.

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolkov:

najbolj neugodno:    polna luna v Tehtnici

zelo slabo:                rastoča luna v  Tehtnici

slabo:                        rastoča luna v drugih znamenjih

srednje dobro:          padajoča luna v Tehtnici

dobro:                       padajoča luna v drugih znamenjih

idealno:                    mlaj v drugih znamenjih

 

Lep pozdrav do naslednjič, namesto da vas »meče Luna«, naj vas Lunini cikli podpirajo.

Zvone Turk, astrolog

 

Uvodnik Maj 2014

Aaaaaaahhhhhhhhhhhhh blažena lahkotnost bivanja. Vam je že kdo povedal, kako pomembno je, da si dopustite in občasno na glas izdihnete Aaaaaaahhhhhhhh? Ne? Morda bom prva, morda tudi ne, vendar, naj spomnim. Aaahhhh je zvok užitka, zvok mehkobe in sprostitve.

Morda je slišati preveč preprosto, vendar znanstvena dognanja kažejo na dejstvo, da ta blagodejni zvok sprošča in zmanjšuje stres. Preverite pri sebi; bi lahko rekli, da se je vaše telo samo ob tem, ko ste prebrali ta prvi del zapisa, sprostilo. Samo da preberemo Aaaaahhhh in si predstavljamo da bi ga izgovorili zadošča. Kaj šele, ko ga resnično izustimo.
Aaahhh je zvok srčne čakre in v nas prebudi občutja kot so odprtost, ljubezen, zaupanje, ravnovesje, sočutje, sprejemanje. In če pogledamo malo globlje, lahko prepoznamo, da je ta izjemen zvok skrit v številnih posvečenih besedah kot so  Amen, Alleluia, Aum in Allah’u’Abhá.

In naj vas preprostost nikar ne zavede. Zvok aaaahhhhh je resnično blagodejen, zato vam svetujem, da ga v tem mesecu večkrat uporabite, še posebej takrat, ko se napetost stresa nabere do roba vam bo pomagal sprostiti telo in duha. Takrat ga ponovite v kvaterni – štirikrat, osemkrat, dvanajstkrat, šestnajstkrat.

Mesec pred nami bo mesec prebujanja čutov in hkrati mesec uživanja. Sprostite se in uživajte v sončku, na zraku, med cvetjem, ob vonjavah. Pogosto namreč pozabimo na to, kako dobro vse to deluje na naše telo in na naše počutje. Izkoristite ta mesec Lepote za uživanje v glasbi ali uživanje v hrani, v malenkostih vsakdana. In predvsem … ne pozabite, da je to tudi mesec Ljubezni. Zato se imejte radi in si podarite tisto, kar vas najbolj napolni in izpolni.

Uživajte!

podpis

Smernice za Maj

Ste tudi vi začutili svežino, ki je zavela že v aprilu? Kot lahna sapica je nastopila takoj po prvem mrku in to kar sama čutim že od sredine aprila naprej, je umirjenost, ki ji botruje notranja integracija. Sploh ne, da bi imela kaj manj dela sama s seboj, razlika je v tem, da se stvari lotevam z milino in nežnostjo do sebe, ki je prej nisem bila ravno vajena. Popustila je tista notranja nuja kaj vse je še potrebno, kaj bi morala in ko sem si dopustila, da se spustila stvari in se predala toku življenja, sem začutila kaj v resnici pomeni negovanje Sebe.

Maj je čas za povezovanje. Vsi vemo, da ima maj sloves meseca Ljubezni, zame pa je to predvsem mesec Lepote. Kajti noben drug mesec se ne bohoti v toliko barah in toliko vonjavah kot maj. In to je nedvomno mesec senzualnosti in ženstvenosti. Čeprav ima senzualnost rahlo slabšalni prizvok za mnoge, sama temu ne bi mogla pritrditi. Senzualnost je samo bistvo ženstvenosti in dokler se z njo ne pomirimo, smo v boju s svojim notranjim jedrom. Senzualnost je povezana  zvsemi našimi čuti, vključno s sedmim čutom sprejemljivosti, ki ga ženske nujno moramo prebuditi in ga razviti, če želimo zavestno roditi same sebe.

In maj bo mesec prebujanja in povezovanja, integriranja vseh pozabljenih in oh, tako lepih delov nas samih. Lepota je resnično izjemna vodnica, sploh za ženske, kajti vodi nas v pomembno notranje skladišče, kjer se ob uživanju v majhnih vsakodnevnih izkušnjah shranjuje oksitocin, hormon ugodja. In drage moje dame, če želite resnično začutiti polnost in izkusiti notranje zadovoljstvo je oksitocin ključnega pomena za vaše telo. Oblikovala sem posebno oksitocinsko dieto, ki jo delim z vsemi udeleženkami mojih druženj Nega Ženske Energije, kajti na lastni koži sem spoznala kako drago me stane, če ignoriram to pomembno notranjo substanco, ki ima potencial, da mračen temen dan spremeni v s soncem obsijano pravljico.

Kot hormon povezovanja nam asistira tudi v notranjem povezovanju delov nas samih in verjemite mi, da je negovanje sebe močno povezano ravno z oksitocinom, kajti takrat, ko negujete sebe, ko si prisluhnete in zaznate, kaj je tisto, kar vas polni in hrani, se ob tem izloča tudi oksitocin. Ko ljubiš sebe brezpogojno tvoje srce izloča ta dragoceni nektar, ki ti omogoča, da je tvoje telo sproščeno, voljno in da uživaš v stvareh kot je božanje sončnih žarkov, ko se po koži razlije tista prijetna toplina, lai pa ko tvoj nos ovije nežna aroma vrtnic, ki so pravkar vzvetele, ali ko tvoje burbončice okusijo mehkobo doma pripravljene temne čokolade. Mmmmmm. Čisti užitek.

Integracija, ki se dogaja v tvojinotranjosti te bo v tem mesecu vodila v stik z globinami ženstvene esence, v stik z mističnostjo in čarobnostjo, ki počiva v tebi. Ključ je v sproščenosti in voljnosti, da uživaš v trenutku. Harmonija in ravnovesje, ki se vzpostavljata onkraj tega kar lahko vidiš in kar po vsej verjetnosti lahko le začutiš, se dogaja v tvojem telesu in zato je ključnega pomena, da si dovoliš čutiti. NE glede na to, da vam čutenje pogosto predstavlja velik izziv zaradi bolečine, ki se pojavi, je ključnega pomena, da ostajate v odprtosti in sprejemljivosti. Deva, ki skrbi za naslednjih 6 tednov do poletnega solsticija nas uči negovanja in uporabe vseh čutov, uživanja v drobnih trenutkih Lepote in mehkobe. Prisluhnite ji!

Če si boste dopustili videti to kar je očem skrito in slišati to, kar je neslišno, boste kmalu razumeli veliko sliko, ki ostaja skrita tistim, ki se niso voljni odpreti, sprejeti, negovati in se predati toku življenja. Ustvarjate novo zgodbo, nove okvire svojega življenja. Sprejmite in si dopustite, da vsrkate modrosti velikih premikov in sprememb, tistih bomb Resnice, ki morda ravno v tem trenutku eksplodirajo v vašem življenju. Odprite vse svoje čute, da boste lahko vsrkali to, kar vam življenje ponuja. Dopustite si, da samo Ste!

DIVINE.SI

Glamur vs. Lepota

Beseda “glamour” ima svoj izvor v  čarovništvu, kjer dobesedno uročiš ali začaraš s podobo, iluzijo, ki jo ustvariš. Izhaja iz škotske besede gramarye nastala je nekje okoli 1720 leta. Glamer je bil urok, ki je vplival na vid udeleženih, da se je predmet zdel drugačen, kot je bil v resnici.  Sir Walter Scott je besedo poangležil in jo populariziral v svoji poeziji. Ne dolgo po njegovi smrti leta 1832 so besedo začeli uporabljati, da so z njo opisali metaforične uroke, ki jih pošiljamo drug drugemu, ko smo nad čim očarani. Ne gre nujno za kompliment. Do 1920, ko so ženske začele razvijati stile oblačenja, so besedo glamur začeli povezovati z modo. Glamur predstavlja osupljivo iluzijo, da živiš življenje, s katerim dobesedno moleduješ po zavisti. Vsi poznamo tako osebo, s hipnotičnim nasmehom, zvezdicami v očeh, s sijajem, ki si ga tako zelo želiš doseči.

Značilnost glamurja je, da nas drži na distanci, gre za predstavo, ki jo moraš gledati iz daljave, da deluje, tako kot triki iluzionista, če jih gledaš preblizu lahko prepoznaš zvijačo. Na osebi je glamur serija referenčnih točk, ki oblikujejo kvaliteto iluzije. Rdeča šminka, mala črna oblekica, slapovi dolgih las na eni rami so referenčne točke, ki opisujejo nekaj, kar smo kolektivno določili za glamurozno. Glamur je kreacija, je ustvarjena podoba in ne stanje biti kot lepota. Glamur moraš ustvariti na točno določen način, glamur je predstava, igra, nastop, je dosežek.

Obrnili smo hrbet lepoti, in s tem smo obrnili hrbet celostnosti in resnici.  Šli smo v izgnanstvo, v svet, kjer je norma vulgarnost, zdolgočasenost, otopelost, ki izčrpava človeškega duha. In k temu pripomore tudi glamur. Veliko preveč časa in energije namenjamo svojemu videzu, podobi in modi. In veliko premalo pozornosti posvečamo dostojanstvu, samospoštovanju lastne veličastnosti in plemenitosti človeškega duha.

Glamur ustvarjamo skozi ideje in misli, ki jih napačno interpretiramo, ker jih ne razumemo (mentalni glamur), pa tudi skozi kritiziranje, sojenje in razsojanje, čustva ponosa, navezanosti, ločenosti, skozi občutek nadvlade ali večvrednosti (čustveni glamur).
To vpliva na našo vitalnost, na naš osebni magnetizem in sposobnost kreiranja. Pogosto se odpravimo v svet in kupujemo stvari, ki naj bi nas osrečile. Kupimo si novo oblačilo, novo pričesko, novo šminko in sploh ženske mislimo, da zdaj smo pa čisto nove. Moški si kupijo nov avto ali “novo igračko” in mislijo, da so zdaj pa čisto drugi. Živimo v iluziji, v stanju misli in čustev, ki ustvarijo tančico čez to kar je resnica. In to iluzijo zamenjujemo za resnico. Gre za kroničen problem sodobne družbe, ki ustvarja pretvarjanje, strah, pomanjkanje jasnosti in namena. Ločimo se od duha, od svoje duše in živimo v iluziji zunanjega doseganja, predmetov, ki jih kopičimo v upanju, da nam bodo dali tisti izvorni občutek avtentičnosti, pristnosti, resničnosti. Ločimo se od prepoznavanja lastne nesmrtnosti, lastne božanskosti, dejstva, da smo ljubezen in sočutje. In sočutje pomeni, da sprejemamo sebe v vseh aspektih sebe, tudi v svojem glamurju.

Kot družba se danes počutimo zelo samopomembni, zagledani vase, zadovoljni sami s seboj in ponosni smo sami nase, kaj vse smo dosegli in kako napredni smo. Zaprli smo svoje duhovne oči in sploh ne vidimo, kako je glamur zamenjal odprtost, sočutje do drugih, ponižnost in kako smo otopeli.

Glamur ustvari energijsko meglico, skozi katero ne moremo videti jasno, ne vidimo resnice in tako se ujamemo v podobe, ki varajo in verjamemo, da so resnične. Nasedemo obljubam, ker so slišati tako dobro in se ob tem na nivoju duše gnusimo sami sebi, kajti zavedamo se, da se prodajamo za precej manj, kot smo vredni in to je bolečina, ki prežema celotno Bit.

Ko gledam ljudi okoli sebe, se mi včasih zdi, kot da so v transu, ujeti v iluzijo, ki jo ponujajo mediji, v iluzijo, da si lepoto lahko kupijo, namažejo na telo ali jo pojedo. Da je varnost v zunanjih stvareh in da nujno potrebuješ zavarovanje za svojo iluzijo, drugače res ne boš preživel. Absurdnost glamurja, ki nas obdaja pa doživlja svoj vrhunec v duhovnem glamurju, kjer ljudje verjamejo, da jih bodo rešili ali osvobodili guruji in ljudje zunaj njih.

Ta obsedenost z glamurjem vseh vrst je nekaj kar me vsakič znova osupne. Kako hitro se ujamemo v zanko patriarhata, ki nam poskuša glamur prodati kot simbol svete, božanske ženstvenosti. Fascinira me, kako hitro ženske verjamemo zunanjemu svetu, da smo lepe, posebne, če imamo… točno določeno šminko, perilo, obleko, čevlje, karkoli že, kar naj bi nas naredilo lepe. Kako iščemo potrditev lastne vrednosti in lastne lepote zunaj sebe. In da se razumemo, tudi sama sem bila v teh istih čevljih, dokler me ena od bomb Resnice ni prebudila iz iluzije v katero sem verjela.

V knjigi Piera Ferruccija sem prebrala: »Brez lepote duša umre« In ravno on je bil eden tistih, ki so me vodili nazaj pod okrilje resnične, avtentične, pristne Lepote. Lepota je vrlina, je božanska kvaliteta, ki ima to moč, da nas prebudi, oživi in nas poveže. Spomni nas, da obstaja skrita harmonija in da tudi v najbolj težkih in temnih okoliščinah obstaja upanje.

Lepota vedno daje občutek pripadnosti življenju. Tisti, ki uzre lepoto v vsem, ima do življenja erotičen odnos, saj se ljubi z življenjem. Lepota nas vsak trenutek znova uči, da zaobjamemo trenutek, da smo prisotni. Lepota nam pomaga, da smo resnični, tukaj in zdaj. Tukaj z vsem svojim bitjem.

Če smo prisotni, smo vedno v trenutku priložnosti, v brezčasnem trenutku, v katerem se lahko zgodi razodetje lepote. In če si dopustimo, da lepoto doživimo v vsej njeni intenzivnosti in globini, nas postavi iz oči v oči s spontanostjo. Najti spontanost pomeni najti harmonijo, odsotnost pričakovanj, pretvarjanja in napora, pomeni občutek svobode. Naš pravi jaz je spontan.

Lepota je pot, po kateri lahko spet najdemo najbolj pristni, resnični del sebe. Da bi lahko zaznali lepoto moramo ponovno odkriti umetnost čaščenja, svetosti in spoštovanja življenja. Spoštovanje razkriva dostojanstvo in le v luči dostojanstvenosti se nam lepota in mističnost, ki sta del nas, razkrivata.

Praznina in osamljenost sodobnega človeka izhajata iz tega, da je razprodal svetost. Občutenje svetosti odpira pot do lepote. In svetost je vedno znova in znova moja vodnica. Svetost mi odpira notranja vrata razumevanja, da vedno hodim po svetih tleh, ne glede na to kje hodim. Uči me spoštovanja, samospoštovanja, cenjenja življenja in cenjenja sebe. Ponižno, potrpežljivo, z milino in mehkobo me vodi z vztrajnostjo in usmerjenostjo, ki me včasih osupne. In naučila me je, da jo prepoznam in ji prisluhnem, da ji dopustim, da me vodi, v globine sebe, v Resnico.

Dopusti si, da te v tem mesecu vodi Lepota.

Taja Albolena

 

Osebni podpis Lepote

Vsaka ženska je lepa. Ko opazujem ženske okoli sebe v vsaki vidim lepoto, ki se na njeje lasten način izraža v svet. Vsaka ženska je unikatna, edinstvena in enkratna. Vendar lepota ni nekaj, kar bi lahko kupile ali si oblekle nase. Lepota zasije iz notranjosti v zunanji svet. Z oblačili, z nakitom ter dodatki jo lahko poudariš ali pa skriješ. In to je izbira, ki jo imamo dnevno na voljo.

Patriarhat je v ospredje postavljal individualizem, posameznika in v tem procesu se je izgubil stik z lepoto, s telesom, z žensko esenco. Patriarhat je postavil na piedistal lepote lutko, ženski glamur, ki je postal ideal mnogim. Ideal, ki mu slepo sledimo v iluziji in pozabi svoje lastne enkratnosti in neponovljivosti. Sera Beak me je presenetila s svojo izjavo, da je patriarhat oblekel kostum Boginje, v ženstveno obleko in visoke pete, prilagodil sisjo je, da ustreza njegovim merilom individualizma. In ženske, zaslepljene z glamurjem, ki sije iz izložb ne cenimo ženske v sebi  in smo razprodale svojo ženstvenost.

Vsakodnevno vstopam v svet, kjer se pogovor vrti o tem kako ljudje niso dovolj dobri, dovolj suhi, dovolj mladi, dovolj lepi, enostavno niso dovolj. V svet, kjer se prodaja in kupuje iluzija večne mladosti in lepote, ob tem da smo popolnoma pozabili kaj lepota je in jo enačimo z glamurjem.

Ženske se desetletja borimo z negativno samopodobo, predvsem negativno telesno podobo. Od svojih mam smo se naučile, kako biti pozorne na telo skozi njihovo negativno samopodobo in temu zvesto sledimo. Sodobna ženska je obsedena z vprašanjem; ali sem predebela? In ženska danes zasramuje samo sebe, se ponižuje, ker ne ustreza telesni konstituciji manekenk, ki nosijo konfekcijsko številko 34. Negativna telesna podoba je kroničen problem v umu sodobne ženske. In ko sem po veliki noči spet poslušala številne pripombe o hujšanju in o tem, kako moram shujšati, da bi bila lahko lepa, sem dojela, da je poleg tega, da smo nesrečne in depresivne, eden največjih težav, ki jih imamo ta, da sebe ne vidimo kot lepe. Sploh se ne vidimo kot lepe in posebne ženske. In ker tega ne prepoznamo v sebi, iščemo potrditev zunaj sebe. In smo ujete v dirko glamurja, privlačnosti, večne mladosti in iskanja pozornosti pri nasprotnem spolu.

Shujševalne diete so danes trend in to kar me vedno znova osupne je boj, ki ga ženske bijejo s svojimi telesi v upanju, da bodo v tej vojni same s seboj zmagale. In potem se sprašujemo od kje prihaja vse to nasilje, ki ga gledamo v zunanjem svetu? Samo poglejte nasilje, ki ga dnevno zganjamo nad svojimi telesi. In vendar velika večina tega noče videti, seveda so krivi drugi in ne jaz …

Ljudje hrepenimo po lepoti. Lepota je namreč tista, ki razkriva našo dušo. Iščemo jo zunaj sebe, v stvareh in ljudeh, povsod. In ob tem  vedno znova najdemo grdoto, surovost, cenenost, ki nas obdajajo. Sem človek, ki obožuje lepoto, sem estet po duši in ko gledam neokusen lišp, ki nas preplavlja kot plastika, ki se kopiči na planetu, me vedno znova boli srce. Včasih imam občutek, da mi bo počilo srce, če si bom dovolila, da z odprtim srcem hodim po svetu, ker je toliko zgodb, toliko stvari, ki ujamejo tvojo pozornost in te potopijo s seboj na dno.

Sploh se ne zavedamo tega, v kako »nevarnem« svetu pravzaprav v resnici živimo. Nevarnem v tem smislu, da lahko ob vsakem kliku na internetu, vsaki zgodbi po televiziji, ob vsakem članku, ki ga preberemo v reviji … izgubimo sebe. Lepota je kot krhka ptica, ki potrebuje notranji prostor za svoj polet. Potrebuje notranjo nego in dnevno prakso, da bi lahko preživela močan vpliv iluzije, ki jo dnevno lovi v zunanjem svetu.

In zato sem si rekla, kaj lahko naredim, da ženski pokažem njeno lepoto, njeno posebnost, njeno unikatnost? Prepoznala sem, da vsaka ženska v sebi nosi svoj unikaten, osebni podpis Lepote. Sestavljen je iz treh unikatnih sestavin, ki so lastne samo njej; njenega izvornega elementa, njenega ženskega arhetipa in njenih unikatnih, samo njej lastnih barv, ki izvirajo iz njenega telesa. Vsaka ženska to osebno kodo Lepote nosi s seboj, vsak dan. In dokler je ne prepoznamo v sebi in si dopustimo, da iz nas zasije v svet, poskušamo slediti modnim trendom in navodilom v zunanjem svetu.

Po naravi sem upornik in moda nikoli ni bila nekaj, kar bi sledila. Ne glede na svojo otroško željo, da bi postala modna oblikovalka ali pa prav zaradi nje, sem iskala svoj osebni podpis kar nekaj časa, dokler se ni vse poklopilo in sem lahko rekla samo uau. In zdaj to kodo, ta osebni podpis Lepote lahko pomagam najti tudi tebi.

Več informacij je na voljo na spletni povezavi. Vabljena 6.6., 7.6. in 8.6. 2014 na druženje, kjer bova skupaj razkrili tvoj osebni podpis Lepote.

Taja Albolena

 

Nebula

Nebula …  močan talisman preobrazbe, ki spominja na zvezdne spirale v vesolju, od tu ime Nebula.

“Če potrebujete zdravljenje, se povežite z mojo energijo, ki vas bo vodila v samo srce kozmosa. Zdravilno energijo iz kozmične maternice Boginje sidram v vaše fizično telo in mu omogočim umiritev in počitek. Prizemljujem in pomagam v procesu utelešanja svetlobe. Aktiviram spomin celic, ki svetlobo pritegne in sidra v fizično telo. Ta svetloba aktivira zavest vsakega atoma materije. To ustvari širitev vaše zavesti, ki se prebuja. Ta svetlobna aktivacija celic ustvari močno zdravilno izkušnjo in Te hkrati spominja kdo v resnici si —Duh kot telo. Asistiram v procesu Kreacije kot mati, ki je priča rojstvu nečesa novega v svet. Moja energija je energija izvorne Kreacije in z mojo pomočjo se lahko povežete z izvornim znanjem in vedenjem Kreacije. Aktiviram in širim energijsko polje in vam omogočim, da postanete kanal za Božansko energijo Kreacije. Ob tem pa vam asistiram tudi v odstranjevanju blokad, ki bi vam lahko onemogočile, da sprejmete svoje Darove. Podpiram, opogumljam in kot Mati stojim z vami v procesu Kreacije vaših projektov ali pri rojevanju vas samih v svet. Ko vstopim v vaše življenje je čas, da naredite prostor za novo, da ste voljni opustiti vse tisto, kar vam ne služi več, da bi lahko sprejeli vse tisto, kar je že v vas, vendar ste sami v sebi naredili ovire, da tega ne vidite, ne zaznavate. Pomagam v procesu čiščenja in razstrupljanja tudi na fizičnem nivoju.”

Nebula je kamen, ki močno čisti vse nivoje, tako fizični, kot čustveni in mentalni nivo. Odstranjuje ovire na poti, deluje proti strahovom, pomaga premagati negativnosti in skrbi.
Telesno krepi funkcijo kože, žlez za izločanje in pospešuje izločanje telesnih tekočin. Asistira v procesu zdravljenja odvisnosti, predvsem pri alkoholizmu. Pomaga tudi pri tem, da stare vzorce, ki nam ne služijo več presežemo in ustvarimo nove navade v svojem življenju. Pomaga tudi ženskam, ki imajo težave z neplodnostjo, saj vpliva na tekočine v telesu in odstranjuje toksine iz tkiv.

Afirmacija deve kristala: “Iz vseh možnih izbir, ki so mi na voljo, sedaj izbiram da izpolnim svoj najvišji duhovni potencial.”

nebulastone