Uvodnik april 2016

Izziv meseca je brez dvoma v pomanjkanju varnosti, ki jo ljudje iščejo zunaj sebe.
Vedno bolj razpadajo strukture v zunanjem svetu, ki so nam v preteklosti nudile zaščito, kar ustvarja izjemen občutek nelagodja in neudobja v notranjem svetu.

Iz tega vznikajo strahovi, pričakovanja in upravičenosti, kljubovanja, nepotrpežljivost in jeza, ki so sploh značilni za ognjevitost meseca Aprila.

Vedno imamo na voljo, da odreagiramo iz svojih starih ranjenosti in ujetosti v notranjem svetu ali zavestno izbiramo. Rada rečem, da se oglašajo naši plazilski možgani, ko iz starih programov in pogojenosti vzkipimo in gremo v boj ali beg. To bo v tem mesecu še posebej očitno. Nelagodje bo pri ljudeh povzročilo ognjevitost, kar lahko vodi k neprimernim izbiram in znašanju nad drugimi.

Na drugi strani pa se pogosto takrat, ko čutimo notranje nelagodje zatečemo k mehanizmom skrivanja ali zamrznitve, ko tako kot noji, z glavo v pesku čakamo, da stvar mine. V aprilu niti beg, niti boj ali stanje zmrznjenosti ne bo zaleglo. Ključna je budnost, prisotnost, prepoznavanje in predvsem zavetno izbirnje svojih odzivov na situacije, ki se dnevno razkrivajo.

Ključnega pomena je dnevna praksa, kajti takrat, ko si soočena s težavnimi situacijami, ti najbolj koristi to, da si v “miru” oziroma takrat, ko težave ni bilo, mojstrila sebe v zavestni izbiri. Soočanje s svojimi sencami in spoznavanje tistih delov sebe, ki ti povzročajo težave, kot so strahovi ali jeza, je ključnega pomena zato, kako se odzoveš takrat, ko si v situaciji soočena s temi čustvi.

V tem mesecu bo potrebna čuječnost in nežen način za soočanje s svojimi strahovi. To, da si stabilna in da držiš sebe takrat, ko si v največjem viharju, te okrepi. V tem procesu je zaupanje vase bistvenega pomena, zato sem ga predstavila kot vrlino meseca.

April je mesec katerega staro slovensko ime, mali traven, govori o mladem, novem, malem zelenju po gozdovih, travnikih in poljih. Ime meseca izhaja iz latinske besede »aperire«, ki pomeni odpreti. V aprilu se zemlja »odpira« v novo rast in začne se pomladno prebujanje rastlin.

Izkoristi ga za svojo rast in razcvet.

Bodi Sijajno!
podpis

Svet terorizma lahko uravnovesimo samo z Ljubeznijo.

Ljubezen je aktivnost zavesti in ne vsebina zavesti. Ljubezen je esenca Duše, ki jo moraš poroditi v ta svet. Večina pričakuje, da nas bo ljubezen negovala, da bo poskrbela za nas, v obliki nekoga ali nečesa zunaj nas, najsi bo človek ali bog. Živimo v času, ko imamo v sebi kapaciteto, da ustvarimo ljubezen, da jo porajamo iz sebe, da smo ljubezen, živimo kot ljubezen. To, da živiš kot ljubezen, vodi v razcvet.

Kar ovira porajanje ljubezni je zakrčenost, v kateri živi tvoja Duša. Živimo v času krize civilizacije, ne le posameznika. Kriza se udejanja skozi razrast materializma, dominanco laži, razprodajo svobode, izkoriščanje ljudi in Zemlje. Zaradi teh okoliščin duša živi v nenehnem stanju terorja. Živimo v družbi terorja, kjer terorizma ne moremo ločiti in ga izolirati.

Namen terorizma je ustvarjanje stalnega kaosa, kjer prihaja do negiranja duha in duše. Svet brez čaščenja, svetosti, brez resnice, brez moralnosti, povezanosti, brez domišljije, brez idealov je idealen za razrast terorja – ti je to kaj poznano?

Tvoja duša, tvoja individualna psiha živi v terorju. Ker smo se ločili od nje, ker jo zanikamo in skrivamo, se je umaknila v ozadje. Zunanja dejanja terorizma so zgolj vidno znamenje negiranja, kjer je vrednost življenja zamenjala moč smrti. Teror je pravzaprav vsajanje strahu v celoto Biti. Teror spodjeda in spodkopava dušne funkcije domišljije, kreativnosti, hrepenenja, ljubezni, sanjanja, izbiranja ter predvsem doživljanje božanskega direktno, brez posrednika religije ali druge zunanje strukture.

Teror terorizira dušo skozi negiranje, zanikanje življenja. Destrukcija nekoga drugega poseže vate, ob čemer se tvoja duša zakrči pod nenehnimi napadi, kar povzroči, da se ob nenehnem napadanju kvalitete duše izgubijo in nanje pozabimo.

Duša teror občuti, ko je omejen dostop do notranje izkušnje. Materialističen pogled ekonomske globalizacije na eni strani in izolacija posameznika na drugi ustvarita tovrstno zakrčenost. Obstajata dve vrsti terorizma. Mnogi ljudje iz področij, ki so najbolj neposredno povezane s terorističnimi napadi živijo posebno vrsto materializma duha. Omejitve v materialnem življenju so tako velike, da so ustvarili idejo, da so jim vse materialne stvari, ki si jih lahko poželijo na voljo skozi žrtvovanje življenja, če se žrtvujejo za višje namene bodo prišli v nebesa, kjer bodo na voljo vsi materialni užitki. To je materializem duha. Že samo prisotnost te ideje v svetu ustvari zakrčenost v duši vsakega posameznika, kajti gre za izrabo domišljije proti duši. V tej ideologiji z negiranjem materialne realnosti skozi nasilje, ustvarjaš boljšo materialno realnost.

Obstaja pa še ena enako močna oblika materializma v kateri duša ne preživi. Ta oblika je duh materializma, kjer ljudje verjamejo, da je popolna zadovoljitev vseh materialnih želja vse kar je potrebno za polno življenje. Skrito sporočilo v ozadju pravi, da ni potrebe po življenju duše. Duše ne moremo videti ali izmeriti in tudi če obstaja nima nobene veze s tem svetom. Celo znanost zanika obstoj duše, kar je osnova za radikalen materializem.

Ti dve obliki terorizma duše – materializem duha in duh materializma – ustvarjata nenehno prisoten strah, ki ga čutimo kot strah naš duše pred izničenostjo, njeno smrtjo, že dolgo preden strah začuti tvoje fizično bitje.

Nenehen teror povzroča dvom v vse, s čemer se identificiramo, saj je v ozadju negiranje. Če ne gremo skozi notranji razvoj, skozi katerega prepoznamo, da smo večno bitje in veliko več kot zgolj telo, da smo več kot zgolj to s čimer se identificiramo, se teror povečuje. S počasnim odstranjevanjem občutka ustvarjene identitete, te teror izpostavi nezavednim silam brez razumevanja, kaj se dogaja. Ko so tovrstni napadi na dušo povezani z omejitvami duše, ki jih ustvarjajo globalne sile terorja, ki sem jih omenila zgoraj, se zgodi močna notranja preobrazba. Tvoj občutek za jaz nadomesti drugi jaz, ki se ustvari skozi proces podvojitve.

Tovrstno pranje možganov je zelo dobro dokumentiral Robert J. Lifton, ki je raziskoval teror nacistov. Zverinski teror na drugih je bil mogoč zaradi terorja, ki so ga v sebi nosili storilci.
Njegove raziskave opisujejo pet karakteristik procesa podvojitve:
1. drugi jaz se oblikuje avtonomno poleg osebnosti
2. drugi jaz se oblikuje kot direktni rezultat nenehnega terorja v katerem oseba živi
3. drugi jaz se uglasi na strah in živi v nenehnem strahu
4. drugi jaz dela nedopustna, zverinska dejanja
5. vest v drugem jazu ne obstaja, zato nenehen teror ne le, da ustvari otopelost, osebe podvržene terorju spremeni v teroriste, kakršnokoli obliko že prevzamejo. Ko ta proces prepoznamo, je potrebno definicijo terorizma razširiti, da vključimo vse močne omejitve življenja duše.

Dvojnik nima duše; deluje in je videti kot človek, vendar gre za vrsto avtomata, ki je izjemno bister, sposoben preživetja, vendar vedno na račun drugega.
Ustvarjanje dvojnika v zahodnem svetu ne obravnavamo kot bolezen, temveč uspešnost – individualista, korporacije, sistema, vlade. Pretresel me je pogovor s prijateljico, ki mi je potrdila, kako sistematično velike korporacije ustvarjajo dvojnike iz ljudi in to je zelo lepo pokazal film Matrica.

Proces podvajanja nima nobene povezave z ločenostjo, multiplo osebnostjo ali mejnimi stanji. Potencial izgube občutka za Jaz obstaja v vsakem, ki je nenehno preplavljen s strahom. Ustrahovanje ustvari okolje, kjer izgubiš sposobnost zavestnega, individualnega dušnega in duhovnega življenja, ter odpira vrata skozi katera vstopi dvojnik.
Zaradi nenehno prisotnega terorja, izgubljamo občutek za Jaz in naš duhovni individuum.

Vendar se takrat, ko se zavemo strahu pred čisto negacijo, ko se soočimo z njim, namesto, da nanj reagiramo, prebudimo v svoj Jaz. Ko se v sebi zavemo vpliva popolne pozabe, se zavemo dela sebe, ki se ga ne da uničiti, svojega duhovnega jaza. Strah nas v tem primeru lahko prebudi v notranje življenje.

Veliko napako delamo, če mislimo, da lahko obnovimo teroriziranega posameznika ali družbo v preteklo stanje udobja. Ta fantazija je aktivnost terorizma duha materializma. Zelo jasno nam mora biti, da se teror razlikuje od strahu in da zahteva popolnoma drugačen pristop ter obravnavo. Teror uporablja strah za dosego svojega namena in to je popolno uničenje duše in duha. Želi deindividualizacijo človeškega bitja. Želi, da razmišljanje in predstava človeka postane fanatično in da je volja tiranska. Želi, da razmišljanje postane ozko, dobesedno, suho in da volja postane živalska, pohlepna in nervozna. Želi, da izgubimo stik z duhovnim svetom in mislimo, da obstajata le dva svetova; materialistični svet in smrt.

Ti dve arhetipski sili materializma ne moreš premagati z nasprotovanjem. Svet terorizma lahko uravnovesimo samo s svetom ljubezni. Prisotnost terorja pa razkriva, da je v času v katerem živimo, potrebna ljubezen kot aktivna sila in ne zgolj sentiment, želja, občutek ali religiozni pojem. Nivo ljubezni, ki je potreben, je ljubezen v kateri lahko vidimo posameznika kot Celoto, kot polje enosti. Da je to mogoče je potrebna preobrazba zavesti.

Gre za porajanje novega Sebe, zavestno zavedanje Celote sebe in utelešanje svojega polnega potenciala. In to niso zgolj floskule, to je nekaj, kar je potrebno skozi dnevno prakso ustvariti. Kajti, če se vrnem na začetek, je ljubezen esenca Duše, ki jo moraš poroditi v ta svet. Da si ljubezen, da živiš ljubezen, dihaš ljubezen, vsak trenutek 24/7.

Stik z Dušo je nakaj kar je bistvenega pomena, kajti stik s tvojo dušo te vodi v stik z dušo sveta, ki jo imenujemo Sofija. Sofija je modrost, večno skrito vedenje, ki je onkraj vsega, kar obstaja. Samo skozi ženstvenost, skozi kanal kreacije, ki poraja vse stvari v fizično realnost, lahko človeštvo najde moč in sočutje, ki sta potrebna, da presežemo temačnost ignorance in terorja.

Vprašanje je, ali si ti pripravljena prevzeti odgovornost zase in roditi novo Sebe v ta svet?
Ja, res je veliko na Ženski. Kajti Ženska je Darilo ljudem in svetu ali pa je odsotnost Darila, odsotnost ljubezni, odsotnost sočutja in kreacije. Kaj izbiraš Ti?

Bodi Sijajno!
Taja Albolena

Zapisano po navdihu Roberta Sardella

Zaupanje je vrlina meseca.

Zaupanje je po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika prepričanje, da je kdo sposoben, voljen narediti, kar se pričakuje, da je kdo pošten, iskren, da je kaj dobro in da bo dobro vplivalo na uresničitev določenih pričakovanj.

Če ni zaupanja, ni komunikacije. In zato je samozaupanje ključnega pomena, da dostopaš do svojih potencialov in komuniciraš z različnimi deli sebe.

Ustvarjalnost temelji na samozaupanju posameznika. Če ne zaupaš vase, s tem kažeš, da ne verjameš v svoje ustvarjalne potenciale. Ob tem imaš lahko dobre zamisli, a jih ne upaš pokazati drugim in tudi ne verjameš, da jih lahko uresničiš.

Samozaupnje je pomembna kvaliteta, ki ti omogoči, da presežeš svoje notranje strahove, da nisi dovolj dobra. Strahovi brez dvoma ostajajo. Razlika je v tem, da takrat, ko zaupaš sebi, slediš sebi z navdihnjeno akcijo, kljub strahu.

Skoraj nemogoče je slediti svojim sanjam, se premakniti onkraj kalupov družbe in resnično biti ta ženska, za katero si se rodila, da si, če ne zaupaš vase.

Potrebno je samozaupanje, da resnično verjameš vase, kot tudi samozavest, kjer verjameš v to, da si vredna spoštovanja drugih. Razlika je predvsem v tem, da samozaupanje izhaja iz notranjega arhetipa Sofije in je povezano s saboterjem, ki je senčni del, skrit spodaj, medtem, ko je samozavest del arhtipa Amazonke.

Samozaupanje je izjemno pomembno na vseh področjih tvojega življenja. Kljub temu imamo pogosto težave s tem, da bolj zaupamo drugim ljudem kot sebi. Samozaupanje je pomembna sestavina uspeha, kajti tvoja vizija je nekaj, kar si dobila Ti. Ti moraš verjeti v svojo vizijo in jo poroditi iz sebe, da bi jo lahko podprli in v njej prepoznali vrednost drugi. Dokler pa tega ne ustvariš, je na tebi, da neomajno verjameš vase.

Številne uspešne osebnosti vedno znova poudarjajo, kako so bili zavrnjeni vedno znova in znova, preden jim je uspel veliki met. In le tisti, ki so prenesli zavrnitev, ter so kljub temu vztrajno verjeli vase, ter zaupali temu, kar so ustvarili, so na koncu uspeli.

Vsi vemo, kako se odzovemo na osebo, ki je nesamozavestna, nervozna, in se nenehno opravičuje za stvari, ki jih dela… ne zaupamo ji. Na drugi strani pa nas pogosto prepričajo osebe, ki so jasne v svoji komunikaciji, visoko držijo svojo glavo, samozavestno odgovarjajo na vprašanja in so pripravljeni priznati, kadar česa ne vedo.

Ljudje, ki zaupajo vase, navdihujejo druge, da zaupajo vase. In ravno samozaupanje, ki ga začutijo ljudje v tvoji družbi, vpliva na tvoj uspeh in na to, da zaupajo tebi. Zaupanje vase vznika iz tvoje notranjosti in se kaže na mnoge načine; skozi tvoje obnašanje, telesne signale in način govora.

Takrat, ko zaupaš vase, si stabilna, tudi takrat, ko te drugi kritizirajo ali se ti posmehujejo, kar je včasih velik iziv. Pogosto namreč bolj zaupamo drugim in se prilagodimo ali ustrežemo drugemu, ter s tem izražamo nezaupanje vase.

Zaupanje vase se pokaže takrat, ko si voljna stopiti onkraj svoje cone udobja, se širiti in naučiti novih stvari. Strah pred novimi stvarmi, izogibanje tveganju in ostajanje v mejah udobja, pa so pokazatelji nezaupanja vase.
Učenje iz svojih napak in to, da si voljna priznati, ko se zmotiš je eden velikih pokazateljev zaupanja vase. Kajti takrat, ko se trudimo prikriti stvari in napake ter poskušamo biti popolne, s tem predvsem sebi sporočamo to, da si ne zaupamo.

Praznovanje sebe in svojih dosežkov je značilnost osebe, ki zaupa vase. Potem, ko si toliko časa in energije usmerila v nekaj, kar ti je pomembno, je potrebno to znati praznovati brez pričakovanj, da bi morali drugi opaziti tvoje dosežke in te pohvaliti.

Samozaupanje je povezano z zaupanjem v svoje veščine, vrednote, kot tudi talente in darove. Samozaupanje je osnova tega, da živiš polno življenje in to je edini način, da resnično izkušaš to, kar si želiš v polnosti, brez strahu, da ti bo odvzeto ali da ti ne pripada.

Samozaupanje je del arhetipa Sofije, ki ga lahko bolj podrobno spoznaš v spletnem druženju Odstiranje Tančic Ženske Duše. Več najdeš tukaj…

Bodi Sijajno!
Taja Albolena

Prebujenje telesa spomladi

Oh, pomlad! Kako zelo prija, ko je dan zopet dolg, temperature višje, sonce bolj radodarno s svojo močjo in narava prebujena. Pomlad je čas prebujanja, zunaj nas in znotraj nas.

Ohranjanje dobrega zdravja v vseh štirih letnih časih zahteva življenje v harmoniji s temi naravnimi cikli, kar vključuje tudi prilagojeno telesno aktivnost in stalno prilaganje spremembam v zunanjem okolju.
Pomlad nosi svojo energijo in naša telesa ji odgovorijo.

Za nekatere osebe je ta čas velik izziv, predvsem zato, ker se lahko zgodi, da bo nagnjenje k občutku težkosti, počasnosti in lenobnosti povečano. Zagotovo poznate izraz »pomladanska utrujenost« in morda ste že na lastni koži občutili, kako nas prav spomladi zajame želja po več spanca in počitka.

Kljub temu, da je priporočljivo poslušati svoje telo in si privoščiti počitek, ko ga potrebujemo, je zelo pomembno, da se gibamo, spravimo svoja teleščka v pogon in jih prebudimo iz zimskega spanca ter da gremo v tem času zgodaj spat in da tudi zgodaj vstanemo.

To obdobje nas spodbuja, da z aktivnostmi in hrano povečujemo kvalitete, kot so toplota, suhost in lahkotnost, ter da se več gibljemo. S tem nevtraliziramo »težkost« tega obdobja.
Spomladi so odlična izbira gibalnih aktivnosti sprehodi v naravi (najbolje že zgodaj zjutraj), hoja v hribe, bolj dinamične vadbe, kot so tek, kolesarjenje, ples idr. Zelo priporočam tudi prakso joge, odlična izbira, ki deluje na vse nivoje našega bitja.

Za vse nas, še posebej pa za osebe, ki imajo po ajurvedi prevladujočo kapha došo*, je v tem obdobju značilno, da se nam ne ljubi toliko gibati in da se moramo kar malo »brcniti v rit«, da se aktiviramo. A vse se začne s prvim korakom. Vem, da v svojih hektičnih vsakdanih in med neštetimi obveznostmi tako zlahka pozabimo na naše telo ter skrb zanj pometemo pod preprogo izgovorov. Sem velika zagovornica vpletanja gibanja v to, kar tudi sicer počnemo in verjamem v moč združevanja več aktivnosti hrkati. Tako izgovor, da nimamo časa, ne bo več na mestu. Zelo pomembno je tudi, da gibanje povežemo z užitkom. To nas bo zagotovo lažje spravilo v pogon.

Namesto, da se s prijateljico dobiš na kavi v mestu, naročita »kavo za seboj« in se pogovorita na sprehodu. Preživi kvaliteten čas s svojim partnerjem na kolesarskem izletu do kakšnega lepega jezera ali do tiste dobre restavracije, ki je nekaj kilometrov oddaljena od vajinega doma. Igraj se s svojimi otroci zunaj, pelji jih v naravo in skupaj naberite nekaj slastnega in zdravega za kosilo (regrat, čemaž, šparglji, narava je spomladi radodarna). Pojdi s prijateljicami na jogo in si potem z umirjenostjo in odličnim občutkom, ki ti ga joga da, podelite vtise in kaj se ti dogaja v življenju.

Preizkusi svoje zvočnike doma in ob svojih najljubših glasbenih komadih zapleši, glasno poj in, če je res nujno, vključi še sesalec in počisti svoj dom. Naloži na svoj telefon predavanje, ki si ga tako dolgo že želiš slišati, daj slušalke v ušesa in se odpravi na najbližji hribček. To je le nekaj primerov, s svojo iznajdljivostjo in kreativnostjo jih boš zagotovo sama našla še veliko

Prevzemi pobudo, naredi prvi korak in vedi, da ko se začnemo gibati in segrejemo telo, nam začne vse skupaj prijati. Občutila boš, kako ima gibanje izjemne pozitivne učinke na tvoje počutje in energijo. Tvoje telo ti bo hvaležno in se bo začelo odzivati. Ti pa se boš počutila bolje in izgledala bolje.

To obdobje je tudi idealno za odstranjevanje vseh odvečnih stvari, ki smo jih nakopičili, tako v naših telesih in umu kot tudi v prostorih našega doma. Zato se je tudi tako prijel izraz »spomladansko čiščenje«. Ko boš iz svojega življenja, telesa in prostorov odstranila stvari, ki so se nakopičile in ti ne služijo več (s čustvi vred), se boš počutila lažja in osvobojena. To obdobje je kot naročeno za to.

Seveda je izjemno pomemben tudi prilagojen način prehranjevanja, ki pa se zelo razlikuje glede na to, kateri tip človeka si, kakšen način življenja živiš in kakšno je tvoje zdravstveno stanje. V tem prispevku ne pišem o prehrani, lahko pa ti svetujem z eno besedo: zeleno! Jejte čim več zelene zelenjave, pij zelene zmešančke (moj najljubši recept najdeš spodaj) in se preživljaj čim več časa v naravi, zeleni in cvetoči.

Pozna zima in zgodnja pomlad sta med najbolj zahtevnimi obdobji v letu za vzpostavljanje ravnovesja, a z nekaj skrbnosti in upoštevanja lastnosti tega časa ter vključevanjem več gibanja (zelo priporočam tudi energično prakso joge) v svoje življenje se lahko spremeni v prijeten del leta, ki prebudi našo dušo in telo.

*doša: Po ajurvedi se pet elementov (zrak, ogenj, voda, zemlja, eter) združuje v tri osnovne kvalitete ali principe delovanja, ki so v različnih deležih prisotni v vsem in v vsakomur in jih imenujemo tudi konstitucije ali doše. To so vata (načelo zraka), pita (načelo ognja) in kapha (načelo vode), ki vladajo našim biološkim in psihološkim procesom v telesu, umu in zavesti. Glede na to, katera od treh doš prevladuje v vašem organizmu, ajurvedski zdravnik določi vaš telesni tip. Čisti vata, pita in kapha tipi so zelo redki, večina nas je mešanih tipov (npr. vata-pita, kapha-vata ipd.), najredkejši pa so vata-pita-kapha tipi, pri katerih so vse tri doše zastopane povsem enakomerno.

Avtorica: Barbara Balažič
www.beyond.si

DETOX ZELENČEK

2 pesti špinače
¼ banane
sok 1 pomaranče
cimet
žlica namočenih chia semen
voda po potrebi

Vse skupaj zmešaš v mešalniku ali blenderju. Na zdravje!

Osebni letni cikel

Ste kdaj opazili, da se stvari razvijajo na isti način, vsako leto ob približno istem času.

Ste vedeli, da greste vsako leto čez 7 ciklov? Zelo bi nam pomagalo če bi s temi cikli sodelovali in ne šli proti njim. Prvi cikel se začne na vaš rojstni dan in traja 52 dni. (7×52=364 dni).

Gre za cikel duhovnega razvoja, ki nam pokaže naše talente in pripravljenost prepoznavanja stvari, ki so zakoreninjena globoko v nas samih.

 

Prvi cikel – PRILOŽNOSTI

1.__________: 0-52 To je obdobje priložnosti. To je čas, ko se pokažemo. Je najboljši čas za nadgradimo ideje in zanimanja z ljudmi, ki imajo moč in vpliv, da nam pomagajo. To je čas, ko iščemo naklonjenost, spoštovanje, druge prosimo za usluge, ko iščemo zaposlitev, posojilo ali poslovne povezave, da ustvarimo partnerstva ali investiramo. V tem ciklu začnite oglaševati svoje podjetje ali spremenite svojo marketinško podobo. To je najboljši čas, da se postavite pod reflektorje, da postanete vidni tako osebno kot profesionalno. Sprejmite ponudbo, zaprosite za službo, pošljite svoj rokopis založniku, začnite šolanje ali katerokoli drugo prizadevanje za napredovanje. To je tudi dober čas za napredovanje med ljudmi svojega mesta ali države, da si ustvarite ugled in sloves. To je najboljši čas, da se odločno postavite za svoje ime, integriteto in čast. Pomoč pride s strani ljudi in notranjega vodstva, samo povedati morate, kaj želite, imeti pa morate vero, da stvari prihajajo, saj pogosto pomoč prepoznate šele, ko gledate stvari za nazaj. To je dober čas za povezovanje z angeli in postavljanje svoje manifestacije za leto, ki je pred vami, predvsem v čustvenem smislu in smislu povezave s soljudmi.

Drugi cikel – SPREMEMBE

  1. ___________: 53-104 Drugi cikel je zelo drugačen od prvega. V tem ciklu je najbolje načrtovati kratka potovanja ali izlete trenutnega pomena. Osredotočite se na aktivnosti, ki so kratkoročnega značaja. To je ugoden čas za selitev doma ali poslovnega prostora, če se izkaže, da je to potrebno. Je čas naklonjen spremembam, ki so hitre in kmalu končane, kar pomeni da se začnejo in končajo v sklopu tega cikla. Kratki projekti, kratki tečaji, hitri izleti. Sijajno obdobje za soočanje s stvarmi, ki so tekoče ali spreminjajoče se narave. V poslovnem smislu je to dobro obdobje za premikajoče se stvari kot je tovor, avtomobili, vlaki, ladijski tovor, dostavo, ali seminarji, ki jih dajete vsakič v drugem mestu, torej da potujete. Odpira sijajne priložnosti tistim, ki delajo s tekočinami, mlekom, vodo, kemikalijami, olji in podobnimi surovinami. To je tudi čas, ki podpira posle, ki so začasni in priskrbijo hotele, restavracije, izposoja avtomobilov. Neprimeren čas za sposojanje ali posojanje denarja. V tem času ne začenjajte novih karier ali trajnih sprememb na poslovnem področju. Ne sklepajte pogodb, ki so namenjena za dolgoročno sodelovanje. Z dolgoročnimi projekti raje počakajte na naslednji cikel. Tudi finančno ne podpirajte novih investicij. To je najbolj neugoden cikel za delo na borzi, špekuliranje z denarjem ali igre na srečo v kakršni koli obliki.

Tretji cikel – AKCIJA

  1. ___________: 105-156 Ta cikel od vas zahteva, da vadite razlikovanje in dobro presojo. Običajno prinaša ogromen pritok energije, ki te navduši in želiš začeti z velikimi in pomembnimi stvarmi. Če se pravilno naravnamo, je to najbolj ugoden cikel v letu za izboljšavo zdravja, ustvarjanje posla in spretnosti ali česarkoli, kar zahteva porabo energije. Pomembno je, da ste z nogami trdno na tleh in svojo pozornost osredotočate na fizično realnost. Dobra presoja je potrebna, ker ste lahko v skušnjavi, da se spoprimete s projekti, ki nimajo možnosti uspeha, ali ki se bodo toliko časa razvijali, da jih boste zapustili pred zaključkom. To je dober čas, da začnete dolgoročne projekte, vendar se zavedajte, da v tem ciklu prevladuje nemirna energija, zato ne zajemajte s preveliko žlico naenkrat. Dober čas, da se spopadete z ovirami, nasprotnikom ali sovražnikom, ki so vam na poti še iz preteklosti, vendar ne s pogodbami, papirji ali dogovori. Je kot druga priložnost za rešitev problema, ki ste ga prejšnjič zapustili zaradi pomanjkanja energije. Izjemen čas, če se ukvarjate s stvarmi, ki potrebujejo veliko energije kot je jeklo, kovine, električni aparati, ostri predmeti in ogenj. Neugodno obdobje za sodelovanje z ženskami. Nesporazumi, spori in poslovni konflikti se lahko zgodijo, zato se jim raje izognite, ker se ne končajo najbolje za nikogar. Po drugi strani pa je za ženske to dobro obdobje, če želijo sodelovati z moškimi, da prosijo za napredovanje, da moške prosijo za usluge, za podporo v poslu ali osebnem življenju. Izognite se prepirom, sporom ali prepričevanju, ki temelji na ognjeviti retoriki. Če želite prodati nekaj, kar lahko naredite v enem pogovoru, impulzzivno, to naredite v tem ciklu. Ta cikel je zelo jang po svoji naravi

Četrti cikel – ŠTUDIJ

  1. ___________: 157-208 V tem ciklu sta mentalna in duhovna energija najmočnejši. Je čudovito obdobje za pisanje knjig, ustvarjanje igre, delanje načrtov, za vse stvari, ki zahtevajo domišljijo, hitro razmišljanje in jasno izražanje svojih misli. Um je prenapolnjen z novimi idejami, ki prihajajo hitro, zato je pomembno, da jih zagrabite in jih uporabite preden jih pozabite ali jih potisnete ob stran zaradi novih zamisli. To je izjemno obdobje za mentalno kreativnost, za stvari, ki zahtevajo ploden um, hitro razmišljanje in tekoč jezik. Je čas idej in dobrih misli, odličen čas za planiranje, še posebej dolgoročnih projektov. Zelo intuitivno obdobje, ko je pomembno, da prisluhnete svojim slutnjam. Zelo optimistično obdobje, vendar je občasno lahko tudi nervozno in nemirno, kar je ob obilici novih idej razumljivo. Zelo dobro obdobje za študij in absorbiranje posebnih znanj. Izjemno obdobje za sklepanje poslov z literarnimi ljudmi, založniki, novinarji, pazljivo pa preglejte vse pravne dokumente. V tem času bodite pozorni zaradi možnosti izgube, prevare, hinavstva in laži na poti. Ni dober čas za vstopanje v odnose, za poroko, za zaposlovanje novih uslužbencev, za najemanje pomočnikov, za vračanje z dolge poti ali za nakup doma, posla ali zemlje. Bodite pozorni saj ste lahko nagnjeni k izgubi ali temu, da vas oropajo, pogosto se v tem obdobju dogajajo nerazumevanja, ki pripeljejo do tožb, zato bodite v tem času posebej pozorni. To je izjemen čas za zbiranje podatkov in znanj.

Peti cikel – ZAKLJUČEK

  1. ___________: 209-260 V tem ciklu lahko dosežete najvišji uspeh v osebnih zadevah. Je čas uspeha in širjenja. Je tisti čas v letu, ko se vaši interesi širijo in vaše izobilje veča. Tudi um bo postal bolj učinkovit instrument, oster in bolj jasen, postali boste bolj odprti v svojih odnosih do drugih, z večjo samozavestjo se boste premaknili v svetu in pokazali družabnost, dobroto in simpatičnost. Je najboljše obdobje, da se ukvarjate z odvetniki, zakonom in sodniki, sodstvom, državnimi uslužbenci, pomembnimi osebami in bogataši. Je dober čas, da začnete dolgo potovanje pa naj bo to znotraj vas ali zunaj vas, v svetu. Tudi začetek stvari, ki rabijo nekaj časa za rast je primeren v tem obdobju. Delajte v smeri uspešnega zaključevanja stvari, ki ste jih rodili; stvari, ki ste jih planirali ali že dali v akcijo. Je čas, ko se osebne zadeve širijo, rastejo in večajo v izobilju. To je dober čas za zbiranje denarja, za vse nezanesljive posle, za nepremičninske investicije, vendar pazite na pravno formalno urejenost naložb. Izogibajte se investicijam v živinoreji in industriji predelave mesa ali zadev v povezavi z marinami. Čas idej višjega reda kot je zakon, radodarnost, odkritost, etika, integriteta. Metafizične in duhovne študije bodo uspešne v tem času. To je tista faza, ki potrebuje delo na globokih osebnih zadevah in čiščenje hiše vseh starih ran, ki jih morda še nosite v sebi. Odpustite in pojdite naprej. Ta cikel je primeren za to, da obrnete nov list v svojem življenju ali začnete novo pot. dela, ki potrebuje izražanje svojih misli.

Šesti cikel – POČITEK

  1. ___________: 261-312 Najboljši čas za počitek, relaksacijo in zabavo. Je tisti čas v letu, ko ga je najbolje izkoristiti za počitnice. To ne pomeni, da posli ne bodo cveteli, ravno nasprotno, vsi dobri in pravno močni projekti se bodo uspešno nadaljevali. Vendar pa je sedaj čas, da opravite nekaj kratkih potovanj z namenom obnoviti obstoječe prijateljske vezi, ustvarjanje novih odnosov, kot tudi ustvarjanje medsebojnih povezav tako moški z ženskami, kot ženske z moškimi. To je izjemno ugoden čas za vse kar je povezano z umetnostjo, glasbo, literaturo. Čas, ko se ukvarjate z estetiko in prijetnimi zadevami v življenju kot so umetnost, glasba, poezija, parfumi, cvetjem, aromaterapijo, osebnimi olepšavami. Kratka potovanja so zaželena, dolga pa ne. Ta čas je primeren za moške, ki iščejo povezave z ženskami, kar je bilo v tretjem ciklu ravno obratno. Zabava, igra, rekreacija, počitnice so glavne teme tega cikla. Preuredite si svoj dom, kupite kaj lepega, naredite svoje okolje bolj estetično prijetno. Vnesite umetnost, glasbo, vonjave in cvetje v svoje okolje. Ustvarite čudovit vrt ali umetniški projekt. Najboljši cikel za nakup delnic, za investicije in zaposlovanje drugih. To je jin cikel.

Sedmi cikel – DESTRUKCIJA

  1. ___________: 313-364 Gre za najbolj kritičen del letnega cikla. Med temi 52 dnevi elementi v tvojem življenju, ki jih ne potrebuješ več za svoj razvoj odpadejo in naredijo prostor za nove in boljše. To je razdiralna faza, ko uničujemo stvari in se pripravljamo na začetek nove enoletne spirale, ki se približuje. Pogosto vse to ljudi užalosti in ustvari občutek izgube, kar te prisili v neumna dejanja. Zapomnite si, da je to obdobje degeneracije, ki vedno pride preden se začne evolucija, razvoj, napredek in nove priložnosti. Stvari, ki so nekako visele v zraku in ki so bile pripravljene na zaključek, se bodo zaključile. Dovolite si opustiti stvari! Izkoristite to obdobje, da se znebite vsega starega in nezaželenega, vendar bodite prepričani, da dobro presodite. Ne končujte na silo odnosov, ki so za vas vitalnega pomena ali še vedno dragoceni. Zaradi vsega tega je vaš um lahko zelo hitro potrt, obupan in pesimističen. Ne pustite tej drži, da vpliva na vaše posle, saj bo to prineslo katastrofalne rezultate. Vedite, da ste pod vplivom trenutnega cikla in ne dovolite pesimizmu, da zamegli vašo razsodnost in sposobnost odločanja. Razmislite, preden reagirate! Kvalitete tega obdobja uporabijo zelo subtilne vplive, zato je zelo pomembno, da ste izjemno pozorni, da ocenite svoja čustva in reakcije na zunanje vplive. V četrti fazi je pomembno, da se hitro odločite in sledite impulzom, tukaj je to ravno nasprotno. Impulzivnost prinaša razdejanje, ne začenjajte novih stvari v tem obdobju, počakajte do svojega rojstnega dne. Bodite pozorni, da ne sodite in vse pomembne odločitve in akcije zadržite do rojstnega dne. Je pa to obdobje primerno za ukvarjanje s starejšimi ljudmi in tistimi, ki morajo zaradi svoje narave ali pozicije zelo jasno razmisliti o vsaki akciji. To je dober čas za nove izume ali za patentiranje oziroma zaščito stvari. Uspeh bo prišel v povezavi z nepremičninami in vsem zemeljskim, minerali, rudniki in vsem skritim. Tudi z osebami, ki delajo v kmetijstvu, vrtnarjenju, urejanju okolice. Najbolj neugoden čas v letu za začenjanje česarkoli novega je ravno v tem zadnjem obdobju. Ta cikel uporabite za počitek, pridobivanje moči, regeneracijo in pripravo na nov cikel aktivnosti in energije, ki se začne z rojstnim dnem.

Povežite se z boginjo Kali.

Prevod DIVINE.SI

Iz knjige Wisdom of the Mystic Masters By Joseph Weed

Lunini cikli april 2016

Do 2. april do 2:36, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v kosteh, sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga, vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj, nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Če imate ravno v teh dneh probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju Kozoroga, krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit grizenja nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.

V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti dnevi idealni, da si privoščimo solne kopeli.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

Padajoča luna v znamenju kozoroga je najbolj idealna za odstranjevanje dlak. Dlake, ki jih odstranimo v tem času ponavadi izpulimo s koreninami vred, tako da je veliko manjša možnost da se zopet pojavijo.

Tudi rastline, ki jih izpulimo iz zemlje ob tem času, večinoma izpulimo s koreninami vred – idealno za odstranjevanje plevela.

2. april od 2:36 do 4. april do 6:45, Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje goleni, gležnjev. Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Dober dan za čiščenje oken.

Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

4. april od 6:45 do 6. april do 7:45, Luna v Ribah, padajoča. Ribe vladajo stopalom, členkom na nogah, tudi želodcu in črevesju, limfnemu sistemu in na splošno vsem tekočinam v telesu. Sproščanje teh delov telesa v teh dneh, deluje dvojno.

Vladar Rib je Neptun, ki vlada tudi nad iluzijami, filmom, literaturo, opojnimi substancami vseh vrst.
V teh dneh smo še posebej dovzetni za iluzije, zato je to najboljši čas za umetniško ustvarjanje, tudi za kakršnokoli bioenergetsko zdravljenje.

Opojne substance na dneve rib delujejo dvojno, zato nas ista količina alkohola ali drugih opojnih snovi »zadane« z dvojno močjo.

Tudi tablete delujejo na te dni z dvojno močjo.

Tudi gledanje televizije, obisk kina, gledališča ali opere, te dni na vas deluje z dvojno močjo.
To tudi pomeni, da če boste po tej poti deležni kakšnih negativnih misli ali občutkov, bo ta vpliv veliko bolj škodljiv kot ponavadi.

Na te dni se odsvetuje pranje las, tudi za striženje las je zelo neugoden čas, lahko se, zaradi striženja las, pojavi prhljaj na lasišču.

Ugoden dan za gnojenje rastlin.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Na dneve vodnih znamenj se odsvetuje zračenje stanovanja, saj z zračenjem samo dovajamo vlago v stanovanje.

Dober dan za pranje perila

6. april od 7:45 do 8. april do 7:10, Luna v Ovnu, padajoča. Na te dni je najbolj učinkovito spuščanje napetosti iz glave, živcev glave, zob, oči.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.
Ta luna podpira aktivnost, pogum, odločnost in iniciativo, z vsem kar potrebuje potrpežljivost in diplomacijo je bolje počakati. Dober čas za reševanje težav z brainstormingom.

Če imate v tem času glavobole ali migrene, je koristno raziskat, zaradi koga ali česa, vas dostikrat »boli glava«. Lahko da je tam vzrok za vaše glavobole.
Migrene včasih kažejo na upiranje, da bi šli s tokom življenja, kažejo tudi, da nočemo, da nas nekdo nekam poriva.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Luna v ovnu je dobra za nove začetke, predvsem za začetek razvijanja novih idej, novih projektov.

7. april ob 12:23 je mlaj v ozvezdju Ovna.

Rezanje eteričnih vezi, spuščanje entitet je ob mlaju dvakrat bolj učinkovito, ravno tako opuščanje razvad (alkohol, kajenje, hrana, odvisnost od interneta….)

Ob mlaju se situacija pozna tudi v prometu, takrat ljudje veliko bolj ignorirajo prometne predpise, zato je pametno biti nekoliko bolj potrpežljiv in voznikom, ki jih »razganja« dati nekoliko več prostora, saj konec koncev, če pride do nesreče imate škodo v vsakem primeru, ne glede na to, ali ste krivi ali ne.

Rane nastale ob mlaju se odlično celijo, mlaj je najboljši čas za razne operacije, izjema so le deli telesa, ki jim vlada Luna tega mlaja.

Ob mlaju vse energije tečejo v zemljo, zato je spuščanje ali čiščenje telesa takrat najbolj naravno, saj sledi naravnim tokovom.

Tudi rastline imajo takrat najmanj soka, zato je to najboljši čas za obrezovanje odmrlih delov. Tudi za rastlino je takrat ta poseg najmanjši napor, če jih obrezujemo ob polni luni se lahko zgodi da se posušijo, saj takrat vsa energija teče navzgor, tako da lahko rastlina izgubi vso življenjsko energijo.

Seveda, če nabiramo zdravilne rastline, jih nabiramo ob polni luni, saj imajo takrat v sebi največjo koncentracijo zdravilnih substanc, pa tudi Luna v Škorpijonu je zelo dober čas za to delo.

8. april od 7:10 do 10. april do 6:58, Luna v Biku, rastoča. Ugodno za dovajanje energij v glasilke, vrat, grlo, tilnik, mandlje, žrelo, ščitnico, tudi zobe.

Bik je znamenje, ki mu materialna varnost zelo veliko pomeni, zato bo koristno, če krepimo občutke o tem da smo finančno preskrbljeni. V teh dneh je to še posebej učinkovito.
Bik ima tudi rad udobje, zato boste že samo s tem, da si privoščite lenarjenje v dobrem fotelju in si delate afirmacije da je za vašo materialno varnost vedno poskrbljeno, naredili veliko za zdravje vaših zob, grla, vratu, tilnika, pa nenazadnje tudi za ščitnico.

Ščitnica ima dostikrat v sebi neka prepričanja ali občutke, da se mudi, da je vedno polno zaposlena, da je še toliko stvari, ki jih je še potrebno narediti, da ni časa.
Kdor ima težave s ščitnico, naj si v teh dneh dela afirmacije da se nikamor ne mudi, da je vse vedno narejeno v roku, kajti v teh dneh je krepitev ščitnice najbolj učinkovita.

Ko je Luna v zemeljskih znamenjih, ima sol največjo moč, zato so solne kopeli v teh dneh precej bolj učinkovite. Kdor mora pazit, da ne zaužije preveč soli, naj se v teh dneh izogiba soljenja jedi, če je to le mogoče.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

10. april od 6:58 do 12. april do 9:06, Luna v Dvojčkih, rastoča. Na te dni dovajamo energije v členke, ramena, roke, dlani, možgane, prste na rokah, jezik in vse govorilne organe; pljuča, sapnik, bronhije.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to ne uspe, je sedaj ugoden čas, da krepimo vzorce, ki pomagajo k komunikaciji.

To je idealen čas za druženje, veselje in iznajdljivost. V tem času je povečana radovednost in iskanje informacij vseh vrst. Luna v dvojčkih podpira študij, intelektualno raziskovanje, druženja, srečanja. Ob tem pa je prisotna tudi visoka spremenljivost, potrebna je fleksibilnost, prilagodljivost. Vendar lahko iskanje informacij vodi tudi v zmedenost in neodločnost, zato je tukaj ključno iskanje ravnovesja.

Če se nam velikokrat zgodi, da bi radi nekaj skomunicirali, pa nam zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin to ne uspe, je sedaj ugoden čas, da krepimo vzorce, ki pomagajo k komunikaciji.

Dober dan za zračenje stanovanja.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

12. april od 9:06 do 14. april do 14:52, Luna v Raku, rastoča. Čas za krepitev energij v želodcu, prebavnem sistemu, trebušni preponi, oprsju in prsnem košu, jetrih, požiralniku. Ugoden čas tudi za afirmacije ali nalaganje občutkov , ki čistijo tekočine v telesu in njihovo cirkulacijo.
V tem obdobju so zelo koristne afirmacije v smislu, da vse, kar pride do nas, pride z najboljšim namenom, vse kar čutimo, pojemo ali kakorkoli sprejmemo v svoje telo, je čista ljubezen.
Rak ponavadi vse vtise okolice čustveno predela v sebi, zato vedite, da če boste med jedjo gledali televizijo ali brali časopis, ali se mogoče celo prepirali, boste v teh dneh naredili največjo škodo svoji prebavi, saj boste hkrati z jedjo prebavljali tudi te dogodke iz okolice.

Blagoslavljanje hrane je v teh dneh še posebej zaželeno.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

Na te dni se odsvetuje striženje las, lasje se tudi veliko težje oblikujejo kot ponavadi.

14. april od 14:52 do 17. april do 0:22, Luna v Levu, rastoča. Na te dni je še posebej koristno dovajanje energij v srce, hrbtenico, krvni obtok, medvretenčne ploščice. Naj bo ljubezen v vašem srcu, ne prenašajte težkih bremen, raje si delajte afirmacije, da vas vse energije podpirajo na vaši poti skozi življenje, predstavljajte si, da srce dela v svoji polni moči in da hranilne snovi, ki jih nosi vaša kri, dosežejo vsako celico vašega telesa in jo napolnijo z energijo, spustite bremena, ki krivijo vašo hrbtenico, bremena, ki so zaslužna, da nimate pokončne drže v življenju.

Kdor si striže lase na Luno v Levu, bo imel močne zdrave lase.

Na dneve Leva ne krivi hrbtenice, hodi pokončno, tako krepiš svojo moč in dovoljuješ, da celotno vesolje podpira tvojo »pokončno držo«.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za nakupe. Stvari, ki jih kupimo se ponavadi izkažejo za boljše, kot smo pričakovali, se pa lahko zgodi, da zapravimo malo več denarja kot običajno.

Ob tej luni se odsvetuje gnojenje.

17.april od 0:22 do 19. april do 12:23
, Luna v Devici, rastoča. Dnevi primerni za čiščenje prebavnega trakta. To se nanaša na telo, seveda pa tudi na stvari v življenju, ki jih ne moremo prebavit, predelat, razčistit. Devica vlada trebuhu, trebušni slinavki, vranici, črevesju, »odgovorna« je za celoten sistem prebave. V teh dneh boste naredili največ za svoj želodec in pa seveda tudi za odnose s svojo okolico, če boste spustili iz svojega življenja ljudi, ki jih imate »v želodcu«.

Najbolj učinkovita metoda je, da se jim v mislih zahvalite za to, da so prišli v vaše življenje in vam pokazali kaj vas najbolj moti pri drugih (mogoče tudi pri sebi), brez tega »ogledala« mogoče ne bi nikoli izvedeli katere lastnosti so vam najbolj zoprne.
Sedaj so »ogledala« opravila svoje delo, pa jih lahko spustimo iz našega življenja.

Če hočete imeti lepe dolge lase, je to najboljši dan za striženje konic las.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

19. april od 12:23 do 22. april do 11:17, Luna v Tehtnici, rastoča. Kozmični vplivi ugodni za krepitev energij v ledvica, mehur, spodnji del hrbtenice, kolke.

Spustimo božansko ljubezen v svoje življenje, dajmo si vedenje, da imamo popolno podporo v življenju, dajmo si vedenje, da smo vedno v popolnem ravnovesju, da nas življenje podpira, lahko tudi pokličemo angele ali vodnike, da nam dajo podporo v vsakdanjem življenju.

Na te dni bodimo v popolni harmoniji s seboj in s celim svetom.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.

Ob lunah v zračnih znamenjih se odsvetuje zalivanje rastlin, ker s tem lahko privabljamo škodljivce.

22. april ob 6:23 je polna Luna v ozvezdju Škorpiona. Polna luna je čas, ko so vse energije v telesu obrnjene navzgor. Ogibajte se operacijam, rane se veliko slabše celijo. V tem času izgubimo veliko več energije če se ranimo. Polna luna je tudi čas navdušenja, polne moči, zato se nam takrat še posebej nazorno kaže, na katerih področjih ne živimo v svoji polni moči. Koristno si je zapisat težave ob polni luni, vzorce pa spuščamo potem ob padajočih lunah, najbolj trdovratne vzorce, je vedno najbolje spuščat ob mlaju.

Ob polni luni si radi delamo zaobljube, katere vzorce in razvade bomo opustili.

Ponavadi potem ugotovimo, da se teh zaobljub ne moremo držat.

Polna luna je najboljši čas za manifestacijo, najboljši čas za krepitev in dodajanje energije.
Spuščanje in odrekanje je desetkrat bolj učinkovito ob mlaju, ko so vse energije obrnjene navzdol.

Vpliv polne lune se čuti že dan ali dva prej in traja še dan ali dva potem.

Veliko ljudi na polno Luno ugotovi, kaj je potrebno spustit iz svojega življenja. Najbolj zagrizeni to tudi storijo, vendar se pri kakih večjih spuščanjih rado zgodi, da potem tri tedne »ne pridejo k sebi«.

Izredno ugodno za nabiranje zdravilnih zelišč, zelišča imajo ob tej polni luni največjo zdravilno moč.

22. april od 1:17 do 24. april do 13:46, Luna v Škorpijonu, padajoča. Sproščamo energije v spolnih organih, trebuhu, krvi, debelem črevesu, medenici, nosu, žolčniku.

Debelo črevo je pomembno, za ponovno vsrkavanje vode, rudninskih snovi in vitaminov.
Če iz hrane ne dobite dovolj teh snovi, so po vsej verjetnosti tukaj shranjeni neki občutki, da energija, ki prihaja do vas, ni dovolj čista, da vam škoduje.

Zelo koristne bi bile afirmacije v smislu, da vse kar pride do mene, je energija. Koristne snovi uporabim, strupe pa preprosto izločim in zavržem. Pravzaprav bi bilo bolje namesto izločim in zavržem, uporabiti izraz ločeno zbiranje odpadkov ali kaj podobnega. Tako kot odpadke, ki jih »proizvedemo« v gospodinjstvu, odlagamo ločeno; se pravi steklo v bele zabojnike, papir v modre in tako naprej, tako energije, ki nam ne služijo lahko odložimo, pa naj se kje drugje koristno uporabijo. Če ločujemo odpadke, si lahko delamo afirmacije, da se na tak način ločimo tudi od energij, ki nam ne služijo in to delamo v najboljše in najvišje dobro človeštva in planeta.

V resnici ni dobrih ali slabih energij, pravzaprav se proti ničemur ni treba borit, vse je vedno v ravnovesju, če pa čutimo da se je treba proti nečemu borit, pa to samo privabljamo v naše življenje.

Blagoslavljanje hrane in pa vseh energij, ki pridejo do nas je v teh dneh še posebej učinkovito.

Ker je Luna v vodnem znamenju, je to najugodnejši čas za zalivanje sobnih rastlin.

Luna v vodnih znamenjih je izrazito neugodna za zračenje stanovanja, v teh dneh je v zraku precej več vlage in z zračenjem ob teh dneh samo privabljamo vlago v stanovanje.

Ugodno za pranje perila.

24. april od 13:46 do 27. april do 0:54, Luna v Strelcu, padajoča. Ugodno za sproščanje energij v stegnih, jetrih, kolkih.

Ker so stegna povezana z moškimi, ponavadi z očetom, spuščamo zamere na te teme. V teh dneh je to odličen način boja s celulitom.

Velikodušnost, odprtost in optimizem so v vzponu. Tudi potreba po tem, da bi delili svoje izkušnje z drugimi ali nasvete je aktivirana v tem času. Poveča se želja po potovanjih v tuje kraje in po aktivnostih na svežem zraku, zato svetujemo sprehod v naravi. Dober čas za širši pogled na načrte, vendar ne preveč ugodno za delo na detajlih. Prevelika samozavest – egoizem je lahko prisotna v teh dneh.

Luna v ognjenih znamenjih je primerna za zračenje stanovanja.

Dober dan za čiščenje oken.

27. april od 0:54 do 29. april do 9:46, Luna v Kozorogu, padajoča. Ugoden čas za sproščanje energij v kosteh, sklepih, kolenih, koži, zobeh, nohtih. Na te dni je zelo pomembno, da spustimo negativne vzorce glede svojega videza (telesna teža, prevelik nos, premajhna ušesa, čudni lasje…), pa tudi na temo podpore našim življenjskim ciljem (nimam dovolj moči da bi…; nimam podpore s strani staršev, parterja, države, boga, vesolja…), obilno pomagajo k trdnosti naših kosti.

Ti dnevi so najbolj primerni za negovanje kože. Lahko uporabite razne kreme, menjave prepričanj, nalaganje občutkov, pozitivne afirmacije…

Karkoli boste v teh dneh naredili za čiščenje kože, bo učinek podvojen. Če imate ravno v teh dneh probleme s kožo, je pametno raziskat, kateri vzorci vas zavirajo, da bi »se dobro počutili v svoji koži«.

Kozorogovi dnevi so najugodnejši tudi za nego nohtov. Kdor si striže nohte na Luno v znamenju Kozoroga, krepi tudi zobovje, nega nohtov na te dneve zdravi vprašanja notranje moči, če se ne morete odvadit grizenja nohtov, dostikrat pomaga ravno striženje nohtov na te dni.

Slab dan za kupovanje čevljev, rado se zgodi da čevlji ostanejo trdi in jih nikakor ne moremo »uhoditi«.

V dneh ko vladajo zemeljska znamenja (Kozorog, Bik, Devica), ima sol največjo moč delovanja, zato so ti dnevi idealni, da si privoščimo solne kopeli.

Luna v zemeljskih znakih je manj primerna za zračenje stanovanja, zato naj bo v teh dneh zračenje krajše.

Padajoča luna v znamenju kozoroga je najbolj idealna za odstranjevanje dlak. Dlake, ki jih odstranimo v tem času ponavadi izpulimo s koreninami vred, tako da je veliko manjša možnost da se zopet pojavijo.

Tudi rastline, ki jih izpulimo iz zemlje ob tem času, večinoma izpulimo s koreninami vred – idealno za odstranjevanje plevela.

29. april od 9:46 do 1. maj do 15:33,
Luna v Vodnarju, padajoča. Ugodno za zdravljenje goleni, gležnjev. Na te dni je še posebej učinkovito zdravljenje krčnih žil.

V teh dneh je povečana želja po učenju in potreba po komunikaciji z enako mislečimi. Poveča se lahko tudi želja po svobodi in samostojnosti, zaradi česar želimo pogosto postaviti nova pravila igre.
Dober čas za učenje, branje in znanstvena dognanja.
Hkrati pa se vam lahko zgodi, da vas bodo stvari, ki vas dolgočasijo, dolgočasile vedno bolj.

Dober dan za zračenje stanovanja, prezračevanje postelje.
Dober dan za čiščenje oken.

Slab dan za kupovanje čevljev, čevlji kupljeni v teh dneh se radi preveč raztegnejo.

Nasveti za vrtičkarje:

Gnojenje

Če gnojimo od polne lune do mlaja, torej ob padajočih lunah ( do 7. april in po 22. aprilu), zemlja lepo posrka gnojilo in dobi veliko več hranilnih snovi kot ob rastočih lunah. Ob rastočih lunah gnojilo prehitro pronica skozi zemljo, tako gnojenje je bolj onesnaževanje podtalnice kot dodajanje hranilnih snovi v zemljo.

Prekopavanje gredic:

Najboljše je če spomladi gredice okopljemo trikrat. Prvič ob rastoči luni v Levu (14-16. 4. ). Zaradi vpliva Levove lune takrat vzklije vse, tudi plevel, zato v drugem okopavanju lahko v polni meri izkoristimo vpliv Kozorogove padajoče lune. Drugič jih namreč prekopljemo ob padajoči Kozorogovi luni (27, in 28. 4.). Zaradi vpliva padajoče Kozorogove lune že pri okopavanju uničimo večino plevela.
Tretjič prekopljemo gredice ob padajočih lunah.

Splošno v tem mesecu:

Čiščenje stanovanja, pranje perila, odstranjevanje trdovratnih madežev, čiščenje fizičnega telesa, čiščenje negativnih vzorcev, operacije najbolje uspevajo ob padajočih lunah, to je do 7. in po 22 aprilu.

Kemično čiščenje je boljše opravit ob padajočih lunah, izogibamo se le dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

Padajoča Luna je zelo ugodna za obisk dermatologa, ko so potrebni manjši posegi za urejanje hrapavosti, mozoljev ali kaj podobnega. Pri padajoči Luni skoraj nikoli ni brazgotin po teh posegih. Če je možno se izogibamo dnevom, ko je Luna v Kozorogu.

Za beljenje in lakiranje je primeren čas padajoča Luna, takrat se belež in podlaga dobro sušita, belež se dobro veže na podlago, čopič drsi kar sam od sebe. Izogibati se moramo le dnevom, ko je Luna v vodnih znamenjih, ker se takrat barva slabše suši. Tudi dnevi, ko je padajoča Luna v Levu, so neustrezni, kajti sušenje je prehitro in barva pušča za seboj suhe drobce.

Če je v stanovanju občutno preveč vlage in imamo težave s plesnijo, lahko izkoristimo pojav prehitrega sušenja in belimo stanovanje, ko je padajoča Luna v Levu. Luna v Levu je padajoča od avgusta do februarja.

Od 7. aprila do 22. aprila je Luna rastoča. Takrat je čas za dodajanje snovi. Tudi madeži napravljeni v tem obdobju se primejo bolje in so trdovratnejši, perilo se opere slabše, čiščenje stanovanja nam v teh dneh ne gre ravno od rok, če je možno ta opravila predstavimo na čas padajočih lun, takrat bo delo opravljeno hitreje, bolje in s precej manj muke.

Vse kar krepi telo ima v obdobju rastočih lun izredno ugoden učinek, izjema so le operacije in cepljenja.

Rastoča luna je zelo ugodna za dodajanje raznoraznih vlažilnih in hranilnih krem za negovanje kože.

Posebno opozorilo:

Hipokrat je zapisal: Ne dotikaj se z železom nobenega telesnega dela, ki ga vodi znamenje skozi katerega Luna pravkar potuje.

To pomeni, da se odsvetuje operacije na delih telesa, katerim vlada Luna tega dne.
Na primer, ko je Luna v Biku, ni primeren dan za kakršnekoli operacije vratu, grla požiralnika, glasilk, zob.
Najbolj neugoden čas za operacije je polna Luna, manj ugoden čas so rastoče Lune, najbolje pa uspejo operacije v padajočih lunah.

Primer neugodnih vplivov Lune pri operaciji kolkov:

najbolj neugodno: polna luna v Tehtnici
zelo slabo: rastoča luna v Tehtnici
slabo: rastoča luna v drugih znamenjih
srednje dobro: padajoča luna v Tehtnici
dobro: padajoča luna v drugih znamenjih
idealno: mlaj v drugih znamenjih

Lep pozdrav do naslednjič, namesto da vas »meče Luna«, naj vas Lunini cikli podpirajo.

Zvone Turk, astrolog