Krizokola

KRIZOKOLA … kamen boginje
“Kot svečenica vas vodim v globino polne moči vaše duše. Vaša moč leži v izvorni moči nežnosti in miline. Povezujem vas z veliko boginjo, izvorno žensko esenco tako v moških kot v ženskah. Povezujem z modrostjo in starodavnimi misteriji. Imate mojo popolno podporo, ko izražate svojo resnico in sijete svojo luč v svet. Z mojo pomočjo lahko izrazite ljubeče vedenje vašega srca drugim. Asistiram vam, da objamete svojo moč, ki jo nosijo na svojih krilih izgovorjene besede in za prepoznavanje, kako besede, ki jih uporabljate vplivajo na vašo okolico. Svojo modrost delite z drugimi, ko z njimi prijateljsko kramljate ali ko ste postavljeni v situacijo, kjer predajate sporočila večji skupini ljudi. Pomagam vam pri učenjih vseh vrst in s svojo prisotnostjo omogočim milosti sporazumevanja in modrosti, da sta z vama. Odpiram kanal višjega razumevanja in to pomagam skomunicirati v vaši vsakdanji realnosti. Če vas je strah komunicirati iz srca, sem vaša zaveznica. Opogumljam vas, da delite svoj resnični jaz, to kar ste z drugimi, brez mask in skrivalnic. Včasih je bolj modro ostati tiho in s tem povedati precej več, kot če bi odprli usta in spregovorili. Z mojo pomočjo boste spoznali tako moč tišine, kot tudi moč zvoka. ”

Krizokola je močan kamen za sporazumevanje. Nekomu pomaga govoriti bolj odprto o svojih čustvih in o svojem vedenju.
Drugemu pomaga komunicirati na način, da je uslišan ali razumljen s strani partnerja. Še zlasti je v pomoč tistim, ki se bojijo govoriti ali sporočati svojo resnico.

Krizokola nas uči, da besede niso le izraz energije , ampak so komunikacija duha. Ta zaveznik vam lahko pomaga najti
prave besede, ki bi povečale moč izgovorjenega.

Krizokola je kamen, ki pomirja, ustvarja sveti prostor in nudi zadovoljstvo. V domu krizokola nase potegne negativne
energije vseh vrst.
Koristi v zvezah, ki so postale nesigurne, ker vanjo vnaša energijo negovanja in zdravljenja. Hkrati utrjuje medsebojne odnose in posameznikovo samopodobo.
Krizokola te naravna na božanski vir.
Jača samozavest in pomaga ustvariti notranje ravnovesje.

Poveča kreativnost, hkrati pa zmanjšuje mentalno napetost, stres in pomaga, da ostanemo hladnokrvni tudi v najbolj vročekrvnih razpravah. Zmanjšuje neravnovesja, ki jih povzročajo strahovi. Podpira vse, ki delajo zdravljenje z zvokom.

Afirmacija deve kristala: ” Sedaj sprejemam zvok v sebi in ga izražam s svobodo, spontano in s strastjo. Častim svetost globine mojega notranjega glasu, ki ga izražam sedaj.”

Molitev 10.2010

Najmočnejša in skoraj vsemogočna molitev, s katero je mogoče vse doseči, in najbolj vzvišeno delo sta tista, ki izvirata iz svobodnega srca. Kolikor bolj je srce prosto, toliko močnejša, vrednejša, učinkovitejša, hvalevrednejša in popolnejša sta molitev in delo. Prostemu srcu je vse mogoče.

Kaj je prosto srce?

Prosto srce je tisto, ki ga nič ne bega in ni na nič navezano, ki tistega, kar ima najboljšega, ni povezalo z nobenim načinom in se v ničemer ne ozira na svoje, ampak se je, nasprotno, povsem potopilo v preljubo Božjo voljo in je izstopilo iz svojega ( se je vsemu lastnemu odreklo). Človek ne more izvršiti niti najmanjšega dela, ki ne bi od tod črpalo moči in zmožnosti.

Moliti bi morali tako goreče, kot bi želeli, da se vsi naši udje in moči, oči in ušesa, usta, srce in vsi čuti usmerijo v molitev; ne bi smeli odnehati, dokler ne bi začutili, da vstopamo v zedinjenje z Njim, ki je pričujoč in h kateremu molimo: z Bogom.

Mojster Eckhart: Pridige in traktati

“Če je edina molitev, ki ste jo v življenju izrekli, “HVALA”, to zadostuje.”

Bodite hvaležni in se v tem mesecu pogosto zahvaljujte za vse kar že imate.